Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Mezinárodní spolupráce s Dolním Saskem

24.10.2018 | Shrnutí a ukončení projektu Erasmus+ z výzvy 2016 .

Zobrazit více

Informace pro 3. ročníky obou oborů:

22.01.2018 | Vyhlašuje se 2. kolo pro zájemce o odbornou stáž v Dolním Sasku.

Zobrazit více

DALŠÍ SKUPINA ŽÁKŮ POJEDE NA PRAKTIKUM DO SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO

27.11.2017 | Dne 24.11. jsme na Zámku Frýdek-Místek předali žákům, kteří se účastnili stáže v Německu v roce 2017, Europassy.

Zobrazit více