Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Naše škola se jako každý rok zúčastnila Trhu vzdělávání v Třinci, kde prezentovala své obory: Zdravotnický asistent a Sociální činnost.


Noví uchazeči o studium si zde mohli například vyzkoušet prostřednictvím simulátoru, jak se cítí senior. Měli také možnost anatomicky správně přiřadit části těla k danému modelu. Odměnou za splněný úkol jim byly upomínkové dárky.

Žáci oboru Zdravotnický asistent zabezpečili také na této akci zdravotnickou podporu pro případ nutné první pomoci.

Mgr. Jana Kocichová


Fotografie

Další fotografie