Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Vyhlašuje se 2. kolo pro zájemce o odbornou stáž v Dolním Sasku.


Vyplněné přihlášky, prosím, zasílejte do 26. ledna 2018  

- na sekretariát školy (v tištěné podobě, s podpisy rodičů), 

- na mail školy (oskenovanou, s podpisy rodičů): sekretariat@zdrskolafm.cz

Přihlášky ke stažení zde

                                           


Související dokumenty