Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

V úterý 5. února 2018 se uskutečnilo školní kolo Psychologické olympiády na téma „Kam kráčíme?“. Olympiády se zúčastnilo celkem 6 žáků, z 3. B Tomáš Skalník a z 3. C Tereza Bernátová, Zdislava Habrnálová, Martina Marková, Zuzana Pavlíčková a Lea Slížová.


Žáci prezentovali své práce před odbornou komisí. Součástí soutěže bylo také odevzdání práce v tištěné podobě. Prezentace byly originální a zajímavé, každý účastník téma pojal i z osobního úhlu pohledu a hodnotící komise ocenila vynaložené úsilí všech účastníků. Po důkladném zhodnocení všech prací a zvážení hodnocených prvků, udělila komise třetí místo Martině Markové, druhé místo Zuzaně Pavlíčkové a na prvním místě se umístila Zdislava Habrnálová. 

Výherkyně vložila do své práce mnoho úsilí. Měla práci velmi osobní s natočenými rozhovory lidí různých věkových skupin. 

Zdislava Habrnálová se svou prací postupuje do krajského kola, které se bude konat 22. března 2018 na Střední zdravotnické škole v Novém Jičíně. Držíme jí palce a přejeme úspěch, případně alespoň příjemnou novou zkušenost.


Fotografie

Další fotografie