Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

V říjnu 2017 se žáci 3. C Tereza Bernátová a Marek Holub zapojili do soutěže „Vyrob panenku, symbol účastníka stáže Erasmus+“. Ve svém volném čase vytvořili z látek a dle vlastního nápadu Terezka panenku a Marek panáčka zdravotníka. Do soutěže mohla být odeslána za školu pouze jedna postavička.


Rozhodování bylo těžké. Nakonec do Prahy putovala panenka Terezky, Markův zdravotník i panenka od Terezy bude cestovat s našimi žáky na stáž do Německa. Za účast v soutěži jsme obdrželi certifikát a hodnotné ceny. Oběma účastníkům děkujeme.

V Praze se následně konala konference k projektům Erasmu+, kde byly panenky vystaveny. Proběhlo také vyhodnocení soutěže.

Oba žáci po realizaci soutěže obdrželi věcné odměny z Domu zahraniční spolupráce.