Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Maturita 2019


Témata maturitní zkoušky pro kalendářní rok 2019 (jaro i podzim) jsou zveřejněna zde:

pro obor zdravotnický asistent

pro obor sociální činnost

Nabídka předmětů k maturitní zkoušce pro kalendářní rok 2019 (jaro i podzim) je zveřejněna zde.

Termíny konání maturitní zkoušky v období jaro 2019 naleznete zde. 

Kritéria hodnocení společné části budou zveřejněna na stránkách www.novamaturita.cz, kritéria hodnocení profilové zkoušky jsou zveřejněna zde.

Termíny společné části, katalogy požadavků k maturitní zkoušce, legislativa, vzorové testy a nezbytné informace ke společné části maturitní zkoušky jsou zveřejněny na stránkách novamaturita.cz.

PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Přihláška k maturitní zkoušce se podává ředitelce školy prostřednictvím zástupce ředitelky školy, a to pro jarní termín do 1. prosince 2018 (žáci 4. ročníků obdrží přihlášku ve škole v rámci třídnické hodiny, ostatní uchazeči o maturitní zkoušku se dostaví k zástupci ředitelky školy ve druhé polovině listopadu 2018) a pro podzimní termín do 25. června 2019.

INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Informace týkající se organizace maturitní zkoušky, dokumentace a legislativy poskytuje zástupce ředitelky školy.

Informace týkající se jednotlivých zkušebních předmětů poskytují vyučující daného předmětu.

Kontaktní osobou pro žáky, kteří konají maturitní zkoušku v opravném nebo náhradním termínu, je zástupce ředitelky školy.

Maturitní zpravodaj pro maturitu 2019 - přihlašování a obecné informace