Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Maturita 2019


Přihlašování k maturitní zkoušce v termínu podzim 2019 končí 25. června 2019. V případě zájmu se obracejte na zástupce ředitelky školy.

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., je spádovou školou pro konání písemných částí (didaktických testů a písemných prací) maturitní zkoušky pro termín podzim 2019.

Pozvánky k maturitní zkoušce budou k dispozici 16. srpna 2019.

Témata maturitní zkoušky pro kalendářní rok 2019 (jaro i podzim) jsou zveřejněna zde:

pro obor zdravotnický asistent

pro obor sociální činnost

Nabídka předmětů k maturitní zkoušce pro kalendářní rok 2019 (jaro i podzim) je zveřejněna zde.

Termíny konání maturitní zkoušky - ústních a praktických zkoušek v období podzim 2019 naleznete zde.

Termíny konání maturitní zkoušky - písemných prací a didaktických testů v obodbí jaro 2019 naleznete zde.

Kritéria hodnocení společné části jsou zveřejněna zde, kritéria hodnocení profilové zkoušky jsou zveřejněna zde.

Kritéria hodnocení praktické zkoušky jsou zveřejněna zde (zdravotnický asistent) a zde (sociální činnost).

Termíny společné části, katalogy požadavků k maturitní zkoušce, legislativa, vzorové testy a nezbytné informace ke společné části maturitní zkoušky jsou zveřejněny na stránkách novamaturita.cz.

PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Přihláška k maturitní zkoušce se podává ředitelce školy prostřednictvím zástupce ředitelky školy, a to pro jarní termín do 1. prosince 2018 (žáci 4. ročníků obdrží přihlášku ve škole v rámci třídnické hodiny, ostatní uchazeči o maturitní zkoušku se dostaví k zástupci ředitelky školy ve druhé polovině listopadu 2018) a pro podzimní termín do 25. června 2019.

INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Informace týkající se organizace maturitní zkoušky, dokumentace a legislativy poskytuje zástupce ředitelky školy.

Informace týkající se jednotlivých zkušebních předmětů poskytují vyučující daného předmětu.

Kontaktní osobou pro žáky, kteří konají maturitní zkoušku v opravném nebo náhradním termínu, je zástupce ředitelky školy.

Maturitní zpravodaj pro maturitu 2019 - přihlašování k podzimnímu termínu

Maturitní zpravodaj pro maturitu 2019 - přihlašování a obecné informace

Maturitní zpravodaj pro maturitu 2019 - český jazyk a literatura

Maturitní zpravodaj pro maturitu 2019 - cizí jazyk

Maturitní zpravodaj pro maturitu 2019 - matematika

SEZNAM DĚL K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Žák, který koná ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury v termínu jaro 2019, je povinen předložit ředitelce školy seznam četby k maturitní zkoušce. Seznam předejte svému vyučujícímu českého jazyka a literatury na tomto blanketu, a to nejpozději v pondělí 1. dubna 2019. Nebude-li seznam včas předložen, losuje žák ze všech literárních děl, které jsou na Školním seznamu četby (viz témata k maturitní zkoušce). Povinnost předat seznam četby se vztahuje také na žáky, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku z českého jazyka a literatury (ústní zkouška). Blanket naleznete zde.

Žák, který koná ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury v termínu podzim 2019, je povinen předložit ředitelce školy seznam četby k maturitní zkoušce. Seznam předejte svému vyučujícímu českého jazyka a literatury na tomto blanketu, a to nejpozději 30. června 2019. Nebude-li seznam včas předložen, losuje žák ze všech literárních děl, které jsou na Školním seznamu četby (viz témata k maturitní zkoušce). Povinnost předat seznam četby se vztahuje také na žáky, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku z českého jazyka a literatury (ústní zkouška). Blanket naleznete zde.