Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Shrnutí a ukončení projektu Erasmus+ z výzvy 2016 .


Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnila řada mezinárodních aktivit s Dolním Saskem. V měsíci březnu 2017 a červnu 2018 se 24 žáků obou oborů zúčastnilo odborné praxe a výuky v Rotenburgu a Esens/Wilhelmshaven.


Související dokumenty