Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

​ Dne 14. 12. 2018 proběhne diseminační konference k projektu Erasmus+.Žáci, kteří absolvovali praxi v Dolním Sasku v červnu 2018, zde odprezentují své zkušenosti s péči o seniory a zdravotně postiženými klienty.
Na tuto akci budou i tentokrát pozváni hosté, kteří s námi spolupracují v rámci mezinárodní aktivit.


Související dokumenty