V pátek 7. prosince 2018 se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří.


Zájemci o studium na naší škole i jejich rodiče se dozvěděli vše, co je zajímalo, o obou oborech vyučovaných na naší škole, o odborných i všeobecných předmětech, které se u nás vyučují, o dalších aktivitách školy, o uplatnění našich absolventů na trhu práce. Mohli si vyzkoušet některé úkony první pomoci, změřit tlak, nechat se namasírovat, seznámit se s canisterapií a s pejsky, kteří se při ní používají, prohlédnout si odborné učebny a další prostory školy, zhlédnout dokumenty o naší škole, z turistického kurzu, fotografie z mnoha akcí pořádaných naší školou… Prostě bylo opravdu na co se dívat. Přesvědčit se o tom můžete i z fotoreportáže, v níž celý Den otevřených dveří zdokumentovala Nela Gaudynová z 2. C.


Fotografie

Další fotografie