Vánoční program s 3.C v domově


Vánoce, čas na setkání s rodinou či nejbližšími. Takové by měly být Vánoce. Ne vždy to tak je. Třída 3. C si připravila dne 19. 12. pro klienty Domova pro seniory na ulici 28. října vánoční program v rámci volnočasových aktivit. Klienti si mohli vyrobit vlastní výrobky nebo si mohli zazpívat vánoční koledy při doprovodu kytary. Celková atmosféra byla velmi poklidná a tematická, ale pro některé uživatele také velmi dojemná. Mohli jsme vidět úsměvy na tváři, ale také slzy v očích. Pro všechny z nás to bylo motivující pro naše další skutky do budoucna a přesvědčení, že obor, který studujeme, má smysl.

Hyklová Natálie Marie


Fotografie

Další fotografie