Školní kolo soutěže v ošetřovatelství


V pondělí 4. února 2019 se na naší škole poprvé uskutečnilo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Tématem pro letošní rok bylo rehabilitační ošetřování. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 žákyň z 3. A a z 3. B. Žákyně prezentovali své práce před odbornou komisí. Prezentace byly originální a zajímavé. Hodnotící komise ocenila vynaložené úsilí všech účastnic. Po důkladném zhodnocení všech prací, udělila komise dvě třetí místa - pro Lenku Szkanderovou a Adélu Macharáčkovou. Druhé místo obsadila Anežka Tabachová a na prvním místě se umístila Kristýna Pawliková. Kristýna se svou prací na téma „Termoterapie“ postupuje do celorepublikové soutěže, která se bude konat 21. března 2019 na Střední zdravotnické škole v Praze 10. Držíme jí palce a přejeme úspěch.