Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Adéla Očadlá, Dominika Havlová a Maruška Maguláková z 3. C doprovázely stážisty z Německa na praxi, můžete si přečíst jejich postřehy.


Měly jsme tu možnost doprovázet dvě německé žákyně (Menele a Neele) na odborné třítýdenní stáži u nás ve Frýdku-Místku a na Střední zdravotnické škole ve Frýdku-Místku.

S děvčaty jsme strávily 14 dní na odborné praxi v Mateřské škole speciální, která je určena dětem s řečovými, sluchovými a dalšími zdravotními problémy (např. autismus).
Našim úkolem bylo pomáhat německým žákyním s překladem a seznámením se s prací v MŠ.
Náplní dne v MŠ bylo: hrát si s dětmi, vést je k týmové spolupráci s ostatními dětmi, pomáhat dětem
při různých aktivitách (např. malování, keramika, pohybové hry, divadlo), také pomoc při jídle a u některých dětí pomoc s oblékáním.

S děvčaty jsme si padly do oka ihned, celou praxi nás doprovázel jen a jen smích a velmi skvělá nálada. Ve volném čase jsme navštívily aquapark Olešná, kde jsme si všechny naplno užily. S děvčaty jsme se velmi spřátelily a jsme v kontaktu dosud.

I přes počáteční nervozitu a obavy z jazykové bariéry, jsme vše zvládly a odnesly si mnoho nových poznatků, zážitků a zkušeností.

Velké poděkování patří personálu MŠ Růžovka, který se o nás perfektně staral a předával nám všem mnoho nových a zajímavých zkušeností.


Adéla Očadlá a Dominika Havlová, III. C

Naše praxe probíhala na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole na ulici 28. října v Místku. Tato škola vyučuje děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s mentálním postižením, autismem…) S námi tam také byly dvě německé žákyně Melina a Joy, těm jsme pomáhaly s překladem a s celým seznámením s touto školou.

S Joy jsme byly u dětí s autismem a středně těžce, až těžce hlubokým postižením. Byly jsme součástí výuky jako asistenti pedagoga. Každá z nás se přiučila něco nového, což Joy může nyní praktikovat v Německu. Všechen čas, strávený v této škole, byl velice příjemný a přínosný. Pomáhaly jsme dětem s různými úkony, ale i velice zábavnými aktivitami, jako například krmení ptáčků, krmení králíka, nebo pečení tradičního německého dortu apod. Byla to přínosná zkušenost, které nikdo z nás nelituje.

S Melinou jsme byly u středoškoláku, tam jsme pomáhaly číst, psát, a ale také často s manuální prací žáků. Také jsme chodili na procházky a například stavěli sněhuláka.

Holkám z Německa i nám se praxe moc líbila, jak prostředí, tak i děti. Překvapily je některé způsoby učení a to, jak byly děti milé i přes jazykovou barieru. S oběma jsme získaly spoustu zážitků a hlavně máme všechny nové zkušenosti.

Marie Maguláková, III. C

NĚMEČTÍ ŽÁCI OPĚT U NÁS NA PRAXI A VE ŠKOLE

Ve spolupráci naší školy, Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace a německých partnerů z odborné školy Berufsbildende Schule z Rotenburgu, byl již potřetí realizován, česko-německý projekt odborné stáže -TANDEM.

Od 31. 1. 2019 do 15. 2. 2019 německé žákyně absolvovaly odbornou stáž na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole. Zde se seznámily s žáky a s novými metodami výuky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem celého projektu byla realizace oborné praxe a také jazykové výuky v naší škole.

4 německé žákyně z Rotenburgu a 4 naše žákyně z oboru sociální činnost spolupracovaly v rámci 2 týdenní odborné praxe ve dvojicích.

Pro německé žákyně byl připraven bohatý kulturní program, včetně zajímavých výletů a návštěvy divadla.

Praxe probíhala:

  • na ul. 28. října 1884, Frýdek–Místek – Praktická škola dvouletá

    Základní škola speciální

  • na ul. Pionýrů 2352, Frýdek-Místek – Mateřská škola

Jazyková výuka probíhala v naší škole. Němečtí žáci navštívili výuku anglického a německého jazyka a také výuku s rodilým mluvčím.

Paní učitelka Kerstin Meyer, doprovázela německé studentky na cestě do Frýdku–Místku a zapojila se i do výuky českého jazyka, kterou realizovala jazyková animátorka společně s našimi žáky, kteří pojedou v červnu 2019 do Německa. Zde se měli všichni možnost seznámit a procvičit si prakticky jazykové dovednosti.

Díky paní ředitelky PaedDr. Ilji Malouškové mohly německé žákyně shlédnout krásné představení v ostravském divadle.

Společně s paní učitelkou Soňou Gojovou se studentky vydaly na výlet na Čeladnou, kde si měly možnost vyzkoušet také běžky.

Zajímavá byla také společná návštěva zámku a jógy. S našimi žáky si také zasportovali.

Tento projekt je obohacení pro všechny zúčastněné školy, prohlubuje komunikační i odborné dovednosti a podporuje evropské soužití.

Poděkování patří kolegům pedagogům cizích jazyků, žákům 3. C z oboru sociální činnost, žákyním 3. A a 3. B oboru zdravotnický asistent.

Především ale děkujeme paní ředitelce PaedDr. Ilji Malouškové za skvělou spolupráci a naší paní ředitelce Mgr. Ludmile Pavlátové za osobní účast a podporu projektu.

Mgr. Jana Kocichová