Třídní schůzky


Třídní schůzky se uskuteční ve středu 17. dubna 2019 od 15:30 do 17:00 v budově školy. Zákonným zástupcům budou poskytnuty informace o prospěchu, chování a absenci žáků.