Informace k hlavním prázdninám


Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Termíny opravných zkoušek stanovil statutární zástupce ředitelky školy v zastoupení ředitelky školy a byly sděleny žákům i zákonným zástupcům nezletilých žáků. Termíny zkoušek v náhradním termínu stanovil zástupce ředitelky školy v zastoupení ředitelky školy a byly sděleny žákům i zákonným zástupcům nezletilých žáků.

Pokud budete potřebovat v průběhu prázdnin cokoli řešit se školou, nejprve se prosím ohlaste na tel. 558 630 019.

UPOZORNĚNÍ: Škola nevydá žádná potvrzení o studiu nově nastupujícím žákům dříve než 2. září 2019.