Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., je spádovou školou pro maturitní zkoušky


Informace pro maturanty z ostatních škol

1. Pozvánka k maturitní zkoušce

16. srpna 2019 obdržíte pozvánku k maturitní zkoušce. Pokud Vám pozvánka nepřijde, obraťte se na osobu pověřenou organizací maturitní zkoušky na své kmenové škole. Na pozvánce k maturitní zkoušce je uvedeno datum zkoušky a také na ni najdete čas zkoušky a učebnu, v níž budete zkoušku konat. Dále na ní naleznete nezbytné informace ke konání MZ. Tuto pozvánku si pečlivě uschovejte.

2. Co dělat v maturitní den

Přijďte včas! Zkouška se koná v budově Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o. Škola sídlí na adrese tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Vstup do budovy školy je vchodem z ulice Husovy. Zde naleznete odkaz na mapu .

Přezůvky nepotřebujete. Ve vstupu budou vyvěšeny seznamy žáků konajících maturitní zkoušku, a to včetně učebny, kde se zkouška koná. Pokud by z organizačních důvodů došlo ke změně učebny, budete tato změna na seznamu zvýrazněna. Na recepci školy se podepíšete.

Včas se dostavte do učebny. Učebna 1 se nachází vedle recepce. Učebny 2, 3, 4 a 5 jsou v 1. patře. Učebny 6, 7, 8, 9 jsou ve druhém patře. Učebny 10, 11, 12, 13, 14 se nacházejí ve 3. patře a učebny 16 a 17 naleznete ve 3. patře (projděte chodbou a na jejím konci zahněte doleva, projděte dveřmi). Nemusíte mít obavy, všechny učebny budou řádně označeny a u jejich dveří budou seznamy maturantů. Pokud máte pochybnosti, zeptejte se na recepci nebo kteréhokoli pracovníka školy. WC dívky: ve všech patrech. WC chlapci: 2. patro, 3. patro (blok F), WC pro hendikepované: 1. patro. 

Co s sebou? Nezapomeňte si s sebou vzít psací potřeby, povolené pomůcky (informaci k jejich kontrole naleznete na pozvánce k MZ), případně i rýsovací potřeby (konáte-li zkoušku z matematiky). S sebou můžete mít jídlo i pití, během zkoušky však jídlo ani pití nemůžete mít na lavici. Pokud si s sebou vezmete hodinky, během zkoušky je odložíte na neobsazenou část lavice. Nezapomeňte si s sebou vzít státem vydaný průkaz totožnosti (opatřený fotografií, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas).

3. Kdy se dozvím výsledky

Výsledky didaktického testu: 10. září 2019.

Výsledky písemné práce: nejpozději 10 dní od konání příslušné zkoušky.

4. Kam se obrátit, pokud mi není něco jasné

Budete-li mít nejasnosti nebo dotazy, obracejte se prosím na zástupce ředitelky Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, tel. 558 630 019.

Frýdek-Místek 13. srpna 2019

Mgr. Jiří Gajda v. r. 

statutární zástupce ředitelky školy

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o.