V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací hledá Domov pro seniory, Frýdek-Místek, p. o., pomoc.


Domov pro seniory, Frýdek-Místek, p. o., se v souvislosti s epidemiologickou situací obrací na plnoleté žáky 3. a 4. ročníku s žádostí o pomoc. V důsledku současné epidemiologické situace žádá (s vědomím Magistrátu města Frýdek-Místek) žáky 3. a 4. ročníku, kteří by v případě potřeby byli ochotni vypomoci s přímo obslužnou péčí, aby se ozvali vedoucí úseku sociálně zdravotního Mgr. Daně Kusé, která je zařadí do databáze. Kontakt: tel. 558 441 818 nebo e-mail: dana.kusa@dsfm.cz.

Podmínkou je bezvadný zdravotní stav (bez jakýchkoli známek respiračního či jiného onemocnění). Do databáze nemohou být zařazeni žáci, kteří v únoru nebo březnu byli v zahraničí. Rovněž se nemohou přihlásit žáci, kteří mají důvodné podezření, že se setkali s člověkem, který navštívil rizikové oblasti nebo který byl nakažen koronavirem.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Jiří Gajda

statutární zástupce ředitelky školy

Stanovisko Magistrátu města Frýdek-Místek