2. kolo přijímacího řízení do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (forma vzdělávání: denní) pro školní rok 2020/2021


Ředitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, vyhlašuje na základě § 60, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

2. kolo přijímacího řízení do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (forma vzdělávání: denní) pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení

Prospěch za poslední tři klasifikační období předchozího vzdělávání z ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Za prospěch ze základní školy může uchazeč získat max. 230 bodů. Rozhoduje aritmetický průměr známek z povinných předmětů za sledované období zaokrouhlený na 2 desetinná místa (nepočítá se průměr z průměrů, nýbrž suma všech známek za sledované období vydělená počtem známek). Počet bodů uvádí tabulka přiložená k tomuto dokumentu.

Pokud má uchazeč z předmětů český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk za sledované období více než dvě dostatečné (popř. nedostatečné), bude mu odečteno 20 bodů.

Shoda bodů:

Pokud na posledních místech dojde ke shodě bodů, postupuje se následovně:

1.Posoudí se aritmetický průměr vypočítaný podle oddílu Prospěch ze základní školy, přijat bude žák s lepším průměrem.

2.Pokud shoda bodů přetrvává, rozhoduje aritmetický průměr z předmětů český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk za sledované období, přijat bude žák s lepším průměrem.

Požadavky na přijímací zkoušku

Přijímací zkouška se nekoná.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:     7

Termín pro podávání přihlášek:    26. června 2020

Přihlášky podávejte nejlépe osobně na sekretariátě školy v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Přihlášky podávejte na formuláři předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - ke stažení ZDE.

Součástí přihlášky musí být také lékařem potvrzený seznam kontraindikací - ke stažení ZDE.

Další informace

Po ukončení přijímání přihlášek, obdrží uchazeč písemné sdělení přiděleného registračního čísla.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zákonem stanoveným způsobem, na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska) a na internetových stránkách školy www.zdrskolafm.cz.

Ve Frýdku-Místku dne 24. června 2020

Mgr. Jiří Gajda v. r.
statutární zástupce ředitelky školy

v zastoupení Mgr. Ludmily Pavlátové, ředitelky školy

PŘÍLOHA: TABULKA PŘEPOČTU PROSPĚCHU NA BODY V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

počet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠ
230 bodů1,00200 bodů1,30170 bodů1,60140 bodů1,90110 bodů2,2080 bodů2,5050 bodů2,8020 bodů3,10
229 bodů1,01199 bodů1,31169 bodů1,61139 bodů1,91109 bodů2,2179 bodů2,5149 bodů2,8119 bodů3,11
228 bodů1,02198 bodů1,32168 bodů1,62138 bodů1,92108 bodů2,2278 bodů2,5248 bodů2,8218 bodů3,12
227 bodů1,03197 bodů1,33167 bodů1,63137 bodů1,93107 bodů2,2377 bodů2,5347 bodů2,8317 bodů3,13
226 bodů1,04196 bodů1,34166 bodů1,64136 bodů1,94106 bodů2,2476 bodů2,5446 bodů2,8416 bodů3,14
225 bodů1,05195 bodů1,35165 bodů1,65135 bodů1,95105 bodů2,2575 bodů2,5545 bodů2,8515 bodů3,15
224 bodů1,06194 bodů1,36164 bodů1,66134 bodů1,96104 bodů2,2674 bodů2,5644 bodů2,8614 bodů3,16
223 bodů1,07193 bodů1,37163 bodů1,67133 bodů1,97103 bodů2,2773 bodů2,5743 bodů2,8713 bodů3,17
222 bodů1,08192 bodů1,38162 bodů1,68132 bodů1,98102 bodů2,2872 bodů2,5842 bodů2,8812 bodů3,18
221 bodů1,09191 bodů1,39161 bodů1,69131 bodů1,99101 bodů2,2971 bodů2,5941 bodů2,8911 bodů3,19
220 bodů1,10190 bodů1,40160 bodů1,70130 bodů2,00100 bodů2,3070 bodů2,6040 bodů2,9010 bodů3,20
219 bodů1,11189 bodů1,41159 bodů1,71129 bodů2,0199 bodů2,3169 bodů2,6139 bodů2,919 bodů3,21
218 bodů1,12188 bodů1,42158 bodů1,72128 bodů2,0298 bodů2,3268 bodů2,6238 bodů2,928 bodů3,22
217 bodů1,13187 bodů1,43157 bodů1,73127 bodů2,0397 bodů2,3367 bodů2,6337 bodů2,937 bodů3,23

počet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠ
216 bodů1,14186 bodů1,44156 bodů1,74126 bodů2,0496 bodů2,3466 bodů2,6436 bodů2,946 bodů3,24
215 bodů1,15185 bodů1,45155 bodů1,75125 bodů2,0595 bodů2,3565 bodů2,6535 bodů2,955 bodů3,25
214 bodů1,16184 bodů1,46154 bodů1,76124 bodů2,0694 bodů2,3664 bodů2,6634 bodů2,964 body3,26
213 bodů1,17183 bodů1,47153 bodů1,77123 bodů2,0793 bodů2,3763 bodů2,6733 bodů2,973 body3,27
212 bodů1,18182 bodů1,48152 bodů1,78122 bodů2,0892 bodů2,3862 bodů2,6832 bodů2,982 body3,28
211 bodů1,19181 bodů1,49151 bodů1,79121 bodů2,0991 bodů2,3961 bodů2,6931 bodů2,991 bod3,29
210 bodů1,20180 bodů1,50150 bodů1,80120 bodů2,1090 bodů2,4060 bodů2,7030 bodů3,000 bodů3,30
209 bodů1,21179 bodů1,51149 bodů1,81119 bodů2,1189 bodů2,4159 bodů2,7129 bodů3,01
208 bodů1,22178 bodů1,52148 bodů1,82118 bodů2,1288 bodů2,4258 bodů2,7228 bodů3,02
207 bodů1,23177 bodů1,53147 bodů1,83117 bodů2,1387 bodů2,4357 bodů2,7327 bodů3,03
206 bodů1,24176 bodů1,54146 bodů1,84116 bodů2,1486 bodů2,4456 bodů2,7426 bodů3,04
205 bodů1,25175 bodů1,55145 bodů1,85115 bodů2,1585 bodů2,4555 bodů2,7525 bodů3,05
204 bodů1,26174 bodů1,56144 bodů1,86114 bodů2,1684 bodů2,4654 bodů2,7624 bodů3,06
203 bodů1,27173 bodů1,57143 bodů1,87113 bodů2,1783 bodů2,4753 bodů2,7723 bodů3,07
202 bodů1,28172 bodů1,58142 bodů1,88112 bodů2,1882 bodů2,4852 bodů2,7822 bodů3,08
201 bodů1,29171 bodů1,59141 bodů1,89111 bodů2,1981 bodů2,4951 bodů2,7921 bodů3,09