Informace pro žáky konající praktickou nebo ústní zkoušku MZ


Organizace a pokyny pro konání maturitní zkoušky (ústní a praktické zkoušky)

 1. Ústní i praktická zkouška se koná v budově Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, a to v místnostech č. 16 a 17 (3. patro, blok E). Místnost č. 16 je vyhrazena pro zkušební maturitní komisi 4. A a 4. B, zkušební maturitní komise pro třídu 4. C bude zkoušet v učebně č. 17. Maturanti mohou čekat v odpočinkovém prostoru na chodbě k těmto učebnám (je tam pohovka, židle).
 2. Ústní zkoušky začínají v pondělí 7. září 2020 v 7.30, praktické zkoušky v úterý 8. září 2020 v 8.00 (konkrétní čas Vám byl sdělen v pozvánce, přijďte však s dostatečným předstihem). Do budovy školy můžete vcházet od 7.00. Upozorňuji, že doprovázejícím osobám nebude vstup do školy povolen.
 3. Maturitní zkouška bude probíhat bez polední přestávky, tedy výsledky zkoušky Vám budou oznámeny až na konci dne (4. A+B okolo 15.30, 4. C okolo 12.00, u praktické zkoušky během dopoledne). Po zkoušce nemusíte zůstávat v budově školy, ale vraťte se prosím na vyhlašování výsledků.
 4. Hygienická opatření:
  1. Dodržujte prosím mimořádná hygienická opatření, tj. často si myjte a dezinfikujte ruce, větrejte.
  2. Dodržujte odstup od ostatních osob (alespoň 1,5 metru, je-li to možné).
  3. Dodržujte zásady respirační hygieny.
  4. Ochranu nosu a úst (roušku, respirátor) během zkoušky mít nemusíte, ale pokud chcete, nechejte si ji nasazenou. Během čekání na zkoušku či vyhlašování výsledků Vám doporučuji, abyste ochranu nosu a úst měli nasazenu.
  5. Pro přípravu mějte vlastní psací potřeby.
  6. Při vstupu do učebny si důkladně vydezinfikujte ruce.
  7. Doprovázejícím osobám nebude vstup do školy umožněn.
  8. Do budovy školy nebude umožněn vstup osobám, které mají příznaky virového onemocnění (např. kašel, horečka, rýma, bolesti hlavy a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).
  9. V případě, že se u Vás objeví během zkoušky výše uvedené příznaky, neprodleně kontaktujte jakéhokoli zaměstnance školy.
  10. V průběhu zkoušky se prosím zdržujte jen v prostorách pro Vás určených. Pokud budete chtít odejít, budovu školy neprodleně opusťte.
 5. Jestliže se ze závažných důvodů (např. závažné zdravotní důvody doložené lékařským potvrzením) nemůžete ke zkoušce dostavit, omluvte se písemně ředitelce školy (omluvy shromažďuje zástupce ředitelky školy na e-mailové adrese gajda@zdrskolafm.cz).
 6. V případě, že budete mít dotazy nebo bude potřeba řešit nenadálou situaci, volejte na tel. č. 731 175 660, popř. 558 630 019.