Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Ve středu 12. 4. 2017 jsme se jako třída vydali do speciální školy udělat dětem velikonoční dopoledne.


I přesto, že bylo v tento den vyhlášeno ředitelské volno, na akci jsme se těšili a dorazili s nadšením. I přípravy jsme si užívali a nepodcenili je.

Sraz jsme měli v 8.15 u domova pro seniory a poté jsme se společně s p. uč. Kocichovou přesunuli do speciání školy. Hezky se tam o nás postarali. Měli jsme připravené i občerstvení.
Mnozí z nás byli nervózní, nikdo nevěděl, do čeho jdeme a jaké děti budeme mít na starosti.
Byli jsme rozděleni do skupinek a každá z nich měla jiný kostým na téma Velikonoce. Někteří byli zajíčci, jiní zase slepičky anebo vajíčka. Každá skupinka se převlékla, nachystala a byla zařazena do některé z tříd, kde měla pro děti asi 20 minutový program.

Poté měly děti přestávku a my se mezitím převlekli do kostýmů na naši pohádku, která se hrála ve společenské místnosti, kde se sešly všechny děti. Pohádka s názvem „Jak šlo vejce na vandr“ měla velký úspěch. Následovala diskotéka, s dětmi jsme dělali vláček a tancovali. Nakonec jsme poděkovali za krásně strávené dopoledne, ze kterého jsme si odnesli spoustu dojmů, zážitků i nových zkušeností. Od dětí jsme na závěr jako odměnu dostali výrobek a poděkování. To nám udělalo velkou radost.


Fotografie

Další fotografie