Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Projekt „Podej ruku stáři“ Dobrovolnice oboru sociální péče z naší školy již sedmým rokem věnují svůj čas uživatelům domova pro seniory ve Frýdku -Místku. Pravidelně v průběhu února až června jim po výuce vytvářejí program v místní klubovně, nebo vyrážejí na procházku do nedalekého parku. Mnoho nového a nepoznaného si odnášejí domů nejen naši studenti. Pomáhají lidem, kteří to potř ebují a přinášejí jim do života radost a zájem. Děkujeme za jejich čas a snahu pomáhat lidem.