Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost
(forma vzdělávání: denní) pro školní rok 2019/2020. Informace i kritéria přijetí naleznete zde.

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost
(forma vzdělávání: denní) pro školní rok 2019/2020. Informace i kritéria přijetí naleznete zde.

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Informace naleznete zde.

Oznámení kritérií pro přijetí ke studiu. Kritéria přijetí ke studiu naleznete zde.