Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek

POMÁHAT A CHRÁNIT ZDRAVÍ, TO JE TO, CO NÁS MOC BAVÍ.

aktuality

přijímací řízení

dny otevřených dveří

maturity

Ke stažení

prezentace školy

vzdělávání dospělých

Staré webové stránky stále naleznete na URL adrese https://archiv.zdrskolafm.cz

Aktuální informace

Aktuální dění v naší škole i mimo ni


Školní rok 2022/2023

Školní rok 2022/2023 začne 1. září 2022. 2., 3. a 4. ročník zahájí v 8:00 v kmenových učebnách, nastávající 1. ročníky začnou až odpoledne (žáci budou informováni dopisem v měsíci srpnu 2022).

Alternativní popis - Školní rok 2022/2023

Přijímací řízení do vyššího ročníku oboru 75-41- M/01 Sociální činnost (denní studium)

V souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, přijímací řízení do vyššího ročníku maturitního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost.

03.08.2022

Stanovení termínů konání opravných zkoušek

Stanovení termínů konání opravných zkoušek a složení komisí pro komisionální zkoušky

Zde jsou k dispozici veškeré informace ke konání opravných zkoušek.

03.08.2022

Prázdninový provoz školy

Úřední hodiny pro veřejnost jsou od 1. července 2022 - 31. srpna 2022 v pracovní dny od 7:00 - 12:00 hodin a to pouze po předchozí telefonické domluvě na sekretariátě školy, tel: 558 630 019, jinak Vám nebude schůzka umožněna.

30.06.2022

Seznam učebnic pro žáky 1. ročníků ve školním roce 2022/2023

Uvádíme seznamy učebnic pro žáky prvních ročníků ve školním roce 2022/2023

Seznam učebnic pro žáky 1. A, B obor 53-41-M/03 praktická sestra zde

Seznam učebnic pro žáky 1. C obor 75-41-M/01 sociální činnost zde

29.06.2022

Krásné prázdniny

Přejeme všem našim žákům i jejich rodinám krásné prázdniny. Hlavní prázdniny začnou v pátek 1. července 2022 a skončí ve středu 31. srpna 2022.

29.06.2022

Naše nabídka oborů

Našim uchazečům nabízíme

PRAKTICKÁ SESTRA

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí péče. Uplatní se i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

ZOBRAZIT VÍCE

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových a v terénních sociálních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

ZOBRAZIT VÍCE
Doučování žáků škol
Digitalizace školy
Moravskoslezký kraj
Příspěvková organizace MSK

Střední zdravotnická škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Nemocnice ve Frýdku-Místku
Nemocnice Třinec
Centrum Pečovatelské služby Frýdek Místek
Hospic Frýdek-Místek
Charita Česká republika
Domov pro seniory Frýdek-Místek
Jesle Frýdek-Místek
RůžovkaFM
Dětské centrum domeček
Centrum sociální pomoci Třinec
Asociace Trigon - Ostrava
Organizace Adra - Frýdek-Místek
Organizace Podané ruce