Email pedagogických pracovníků je tvořen: příjmení(bez diakritiky)@zdrskolafm.cz
TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA
Mgr. Bartáková Šárka 4. B
Mgr. Bařinová Pavla 2. A
Mgr. Diasová Renáta
Mgr. Duží Pavlína 1. C
Ing. Fellerová Jana
Mgr. Fojkesová Eva 3. B
Mgr. Foldýnová Zora
PaedDr. Frňková Irena 2. C
Mgr. Gajda Jiří
Mgr. Gibala Martin 3. C
Mgr. Gojová Soňa
Mgr. Halenčáková Veronika
Mgr. Jalůvková Martina 4. C
Mgr. Janíčková Hana
Mgr. Jemelková Eva
Mgr. Kaňoková Dagmar 4. A
Mgr. Burkovičová Iveta 1. A
Mgr. Kocichová Jana
Mgr. Kulichová Radka 2. B
PhDr. Kuřecová Martina, MSc.
Mgr. Martynková Anna 1. B
Mgr. Mikušiaková Hana
Mgr. Mojžíšková Jana
Mgr. Morcinková Jarmila
Mgr. Mrkvičková Stanislava
Mgr. Pavlátová Ludmila
Mgr. Pindurová Pavla
Mgr. Planková Marta
Mgr. Sikorová Monika
Mgr. Sušovská Marie
Ing. Štefek Jiří
Mgr. Vojtovičová Soňa
Mgr. Wyková Lenka 3. A