Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Email pedagogických pracovníků je tvořen: příjmení(bez diakritiky)@zdrskolafm.cz
TITUL PŘÍJMENÍ
JMÉNO TŘÍDA
Mgr. Bartáková
Šárka
2. B
Mgr. Bařinová
Pavla

Mgr. Diasová
Renáta

Mgr. Pavlína Duží
Ing.
Fellerová
Jana
3. C
Mgr. Fojkesová
Eva
1. B
Mgr. Foldýnová
Zora

PaedDr. Frňková
Irena
4. B
Mgr. Gajda
Jiří

Mgr. Gibala
Martin
1. C
Mgr. Gemrotová
Jana

Mgr. Gojová
Soňa

PaedDr. Gwardová
Ladislava

Mgr. Halenčáková
Veronika

Mgr. Jalůvková
Martina
2. C
Mgr. Janíčková
Hana
3. B
Mgr. Janošec
Lukáš

Mgr. Jemelková
Eva

Mgr. Kaňoková
Dagmar
2. A
Mgr. Karczová
Iveta

Mgr. Kavečka
Jiří
4. C
Mgr.  Kocichová Jana
PhDr. Kuřecová Martina, MSc.
Mgr. Kutač Jaromír
Mgr. Mičulková Olga
Mgr.  Mikušiaková Hana 4. A
Mgr. Mojžíšková Jana 3. A
Mgr. Mokrá Alena
Mgr. Morcinková Jarmila
Mgr. Mrkvičková Stanislava
Mgr. Pavlátová Ludmila
Mgr. Pindurová Pavla
Mgr. Szmeková Nikol
Mgr. Šmolková Kateřina
Ing. Štefek Jiří
Mgr. Vojtovičová Soňa
Mgr. Wyková Lenka 1. A