Učební plán oboru Praktická sestra: ZDE

Učební plán oboru Sociální činnost: ZDE


V souladu se zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon dle platného znění) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 5 odst. 3, je úplné znění školního vzdělávacího programu k nahlédnutí na sekretariátu školy.