Sdružení rodičů – rada starších
při Střední zdravotnické škole, Frýdek - Místek, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek – Místek
IČ: 706 323 83

Sdružení rodičů – rada starších při Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p. o., je registrována od roku 1991. Je pokračovatelkou SRPŠ a navázala tak na tradici spolupráce mezi rodiči žáků a školy. Do výše uvedeného sdružení jsou delegováni zástupci rodičů jednotlivých tříd, kteří si volí předsedu a pokladníka vždy na dané období.

Sdružení rodičů – rada starších se schází 2x během školního roku. Sdružení rodičů – rada starších stanovuje a schvaluje finanční rozpočet na školní rok.

Finanční příspěvek na jednoho žáka je na školní rok 2023/24 stanoven na 400 Kč za žáka, v případě více sourozenců, platí příspěvek pouze nejmladší. Tento příspěvek je používán na různé akce pro naše žáky - na lyžařský výcvikový zájezd, sportovně-turistický kurz, odborné exkurze, vlastivědnou exkurzi do Prahy, výlet do Vídně nebo Krakowa, příspěvek maturujícím třídám, odměny pro aktivní žáky, krajské kolo první pomoci, nákup odborné literatury apod.


Příspěvek se zasílá na účet číslo:
1680586379/0800

Jako variabilní symbol uveďte aktuální školní rok a ve zprávě pro příjemce – jméno a příjmení žáka, třídu.


Koordinátor za Střední zdravotnickou školu, Frýdek-Místek, p. o. - Mgr. Martina Jalůvková.