Název spolku: Spolek rodičů a přátel Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek

Sídlo: tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 21380457

Předseda: Daniela Nešporková

Místopředseda: Mgr. Martina Jalůvková

Bankovní účet číslo: 6641952359/0800


Spolek ve školním roce 2023/24 přispívá pro:

 • 1. ročníky – na lyžařský výcvik 300 Kč/na žáka,
 • 2. ročníky – na sportovně turistický kurz 300 Kč/na žáka,
 • 3. ročníky – na exkurze Olomouc, Brno nebo východní Čechy 300 Kč/na žáka,
 • 4. ročníky – na vlastivědnou exkurzi do Prahy 300 Kč/ na žáka a příspěvek k maturitě (na stužky, šerpy aj.) 3 000 Kč/na třídu.

 

Z peněz se dále může hradit:

 • doprava pro žáky účastnící se různých soutěží a odměny pro tyto žáky (soutěže první pomoci, psychologické, ošetřovatelských kazuistik, sportovní, jazykové aj.),
 • nákup nových knih, které si žáci mohou v knihovně zapůjčit – příspěvek do 3 000 Kč,
 • adaptační programy pro 1. ročníky,
 • preventivní přednášky, vstupné a doprava na kulturní představení,
 • občerstvení na DOD pro žáky,
 • příspěvek na exkurze do Vídně a jiné zájezdy,
 • nákup nového sportovního vybavení atd.