Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost

Ředitel školy tímto zveřejňuje výsledky přijímacího řízení (2. kola) pro obor Sociální činnost.  Výsledky naleznete na tomto odkaze (klikněte). 

Mgr. Jiří Gajda
ředitel

Více informací...

Proběhly volby nových žáků do Školské rady

Kandidáti byli vybráni z řad žáků 2. ročníků. Volili dobrovolně všichni žáci školy v tajném hlasování, zákonní zástupci nezletilých žáků, za pomoci hlasovacích lístků a formou ankety v systému Bakalář.

Na základě výsledků voleb byli zvoleni tito žáci:

Kočvarová Lucie 2. A  - 62 hlasů

Mamulová Lucie 2. B  - 60 hlasů

Více informací...

Turistický kurz pro 2. ročníky

Tradiční cykloturistický kurz pro 2. ročníky se v letošním školním roce uskutečnil od 15. do 19. května v rekreačním středisku U Brodu v Mokřinkách. Místo konání dostálo svému jménu a program hodně poznamenal déšť. Ten však nemohl zkazit dobrou náladu, která na kurzu po celou dobu panovala. A to i během více než 60km cesty na kole do místa ubytování provázenou poměrně chladným počasím, větrem a deštěm. Aspoň v úterý dopoledne se vyčasilo a žáci absolvovali lezecký a vodácký výcvik. Další program vyplnily soutěže ve vnitřních prostorech či v areálu ubytování. Celý kurz pak zakončil ve čtvrtek, jenž byl sice chladný, ale bez srážek, táborák. Cesta zpět znovu na kole už pak byla pro všechny, z celého týdne zocelené, mnohem méně náročná.

Více informací...

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost budou zveřejněny dnes (25. 5. 2023) v odpoledních hodinách.

Mgr. Jiří Gajda, ředitel

Více informací...

Příroda hrou v Muzeu Beskyd

V pondělí 22.5.2023 se 1.C zúčastnila přírodovědné akce ve frýdeckém zámku při příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti.
Více informací...

Další exkurze našich třeťáků

Žákyně z 3. C se zúčastnily dne 17. 5. 2023 dvou krátkých exkurzí. První exkurze se uskutečnila v Integrovaném centru Žirafa Frýdek-Místek, které poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením. Druhá exkurze byla uskutečněna v Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek, kde žákyně byly seznámeny s různými druhy kompenzačních pomůcek, prakticky jim byla ukázána obsluha a užívání těchto pomůcek. Obě exkurze byly pro žákyně velmi zajímavé, přínosné a obohatily je o nové poznatky a zkušenosti.
Více informací...