Výstava "Příroda a lidé" na frýdeckém zámku

V minulých dnech navštívili žáci 3. C výstavu na frýdeckém zámku s názvem "Příroda a lidé". Expozice to byla moc hezká. Výstavu si užili nejen žáci, ale i pedagogický dohled.
Více informací...

Exkurze v denním stacionáři Paprsek v Třinci

Dne 4. 10. 2022 byli žáci 3. B na exkurzi v denním stacionáři Paprsek. Toto zařízení poskytuje dětem a mládeži se zdravotním postižením odborný a individuální přístup, možnost získávat, rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro jejich soběstačnost, běžný život a začlenit je do života vrstevníků a do kolektivu. Velmi mile nás přivítali a věnovali se nám. Děkujeme.
Více informací...

Darování krve v Třinci

Dne 4. 10. 2022 darovali krev na transfuzní stanici v Třinci žáci 4. A.  Darovat krev bylo jejich přáním už při nástupu na praktické vyučování ve třetím ročníku, ale splnit si toto přání mohli až nyní, když dovršili 18 let. Posláním dobrovolného dárcovství krve je uvědomit si morální hodnotu darování své krve, nezištně pomáhat druhým lidem, kterým může darovaná krev zachránit život. Žáci s učitelkou se navzájem podpořili. Nemocnice Třinec si darování krve našich žáků velmi váží.
Více informací...

Volejbalový turnaj

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 se naše děvčata zúčastnila volejbalového okresního finále středních škol, které se konalo na blízkém Gymnáziu Cihelní FM. Bohužel ve velmi silné konkurenci se jim nepodařilo zasáhnout do boje o medaile. Všem dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Více informací...

Miniexkurze na záchranné službě v Třinci

Dne 27. 9. navštívili žáci 4. A v rámci miniexkurze záchrannou službu v Třinci, která sídlí v areálu Nemocnice Třinec. Vyzkoušeli si manipulaci se scup rámem, vakuovou matrací, prohlédli si vybavení sanitky a zázemí pro záchranáře. Zjistili, co obnáší poskytnout přednemocniční péči a nosit těžké vybavení k tomu.
Více informací...