STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace,
tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek

Školení zaměstnanců v poskytování první pomoci

Podle § 102, odst. 6  Zákoníku práce – je zaměstnavatel povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovně lékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Školení je prováděno kvalifikovanými učitelkami odborného vyučování s dlouholetou odbornou praxí a trvá zpravidla 3 hodiny.

Školení je vždy přizpůsobeno druhu, velikosti a potřebám objednatele (organizace, firma, podnik).

Školení se uskutečňuje zpravidla v místě pracoviště firmy nebo v budově SZŠ F-M p.o.,  popř. v jiném místě určeném objednatelem.

Cena za školení se odvíjí od počtu proškolených osob, minimální počet osob ve skupině je 5 osob:

 

Skupina od 5 do 10 osob  -  400 Kč / za osobu

Skupina od 11 do 60 osob   - 300 Kč / za osobu

Skupina nad 60 osob           - 200 Kč /za osobu

 

Další různá školení  dle potřeby zaměstnavatelů z vybraných  témat  např. fyzická manipulace s uživatelem na lůžku aj. – viz více informací webové stránky školy – maturitní témata z ošetřovatelství a pečovatelství.

Cena za školení se odvíjí od počtu proškolených osob, minimální počet osob ve skupině je 5 osob:

 

Skupina od   5 do 10 osob  -  400 Kč / za osobu

Skupina od 11 do 60 osob   - 300 Kč / za osobu

Skupina nad 60 osob           - 200 Kč /za osobu

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE OBRACEJTE NA SEKRETARIÁT ŠKOLY

TEL. 558 630 029, e-mail: sekretariat@zdrskolafm.cz