Třídní schůzky a konzultace s rodiči

1. seznamovací třídní schůzka pro rodiče a zákonné zástupce žáků 1. A, B, C    4. září 2023 (1. A v 15:00, 1. B v 15:40, 1. C v 16:15)

2. třídní schůzka                                                                                                                15. listopadu 2023              od 15:30 hod do 17:00 hod.

3. třídní schůzka                                                                                                                17. dubna 2024                  od 15:30 hod. do 17:00 hod.


Email pedagogických pracovníků je tvořen: příjmení(bez diakritiky)@zdrskolafm.cz