Členové školské rady 

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Mgr. Pavla Bařinová
Ing. Alice Rucká 
Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

Kočvarová Lucie 3. A
Mamulová Lucie 3. B

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Mgr. Monika Bogdanik  (vrchní sestra, Hospic Frýdek-Místek, p. o.)
Mgr. Jarmila Dostálová (náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.,)                    

Související dokumenty