Členové školské rady 

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Mgr. Pavla Bařinová
Ing. Alice Rucká 
Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

Wesleyová Victoria 4. A 
Sikorová Klára 4. B

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Mgr. Monika Sikorová
Mgr. Jarmila Dostálová (náměstek pro ošetřovatelskou péči) 

Související dokumenty