Naše škola se snaží rozvíjet zájmy a dovednosti našich žáků formou různých projektů, které na naší škole i mimo ni probíhají. Žáci se v nich aktivně realizují a zábavnou formou procvičují své nabyté znalosti.


Současné a nedávné projekty

Projekt Tandem Erasmus+ 2022 -2023

Biografická péče o seniory a Pedagog 2021

Péče o sobobu blízkou - projekt Nemocnice ve Frýdku - Místku​​​​​​​

Projekt Šablony pro SŠ a VOŠ II MRR v prioritní ose 3 OP, Moderní škola (Evropská unie, Evropské strukturální fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016061

Operační program Jan Amos Komenský  (Šablony OP JAK) - Vzdělávání pro pedagogy SZŠ FM

Projekt Tandem Erasmus+ 2023-2024

Ukončené projekty

Modernizace výuky ve zdravotnických oborech

Deset let česko-německé spolupráce

Online setkávání žáků

Erasmus+

Tandem 2019

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

E-learning, projekt 1.5 OP VK

Jazykové učebny středních odborných škol

Chci zachránit člověka - první pomoc pro veřejnost

Setkání pečovatelů, rodinných příslušníků, kteří se starají nebo se chystají starat o osobu blízkou