Název projektu: Jazykové učebny středních odborných škol
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01718
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj
Hlavním cílem projektu je dynamický rozvoj výuky jazyků ve vybraných středních odborných školách a dalších aktivit prostřednictvím modernizace a materiálového vybavení jazykových učeben/laboratoří.
 
Podstatou projektu je prostřednictvím vybavení jazykových učeben/laboratoří na 11 středních odborných školách v Moravskoslezském kraji zvýšit úroveň jazykového vzdělání žáků středních škol.
Díky pořízení nového vybavení budou žáci vyučováni v podmínkách, které odrážejí současné trendy ve výuce cizích jazyků.
Modernizované učebny/laboratoře budou primárně sloužit pro výuku cizích jazyků žáků škol zapojených do projektu.
V odpoledních hodinách, resp. po skončení výuky, budou tyto prostory sloužit pro přípravu žáků na zkoušky k získání jazykových certifikátů či státnic.
 
Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

​​​​​​​