Organizace školního roku 2023/2024 v datech

 

Zahájení školního vyučování                                                                       1. září 2023 (pondělí)

Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení                                  31. ledna 2024 (středa)

Ukončení 2. pololetí a termín vydávaní vysvědčení                                  28. června 2024 (pátek)


Přehled prázdnin ve školním roce

podzimní prázdniny                  26. října 2023 a 27. října 2023 (čtvrtek, pátek)

vánoční prázdniny                    23. prosince 2023 (sobota) až 2. ledna 2024 (úterý), vyučování začne  3. ledna ve středu 2024

pololetní prázdniny                  2. února 2024 (pátek)

jarní prázdniny                         12. února až 18. února 2024

velikonoční prázdniny              28. března 2024 (čtvrtek)

hlavní prázdniny                      od 29. června 2024 do 1. září 2024


Den otevřených dveří

8. 12. 2023


Přijímací řízení

Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých kolech vyhlašovaných ředitelem školy. První kolo vyhlašuje ředitel školy do 31. ledna 2024.                                                                 

Termín pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy                    do 1. března 2024                                                                               

Ředitel školy zveřejní podmínky přijímacího řízení                                   do 31. ledna 2024


Třídní schůzky a konzultace s rodiči

1. seznamovací třídní schůzka pro rodiče a zákonné zástupce žáků 1. A, B, C                4. září 2023

2. třídní schůzka                                                                                                                15. listopadu 2023       od 15:30 hod do 17:00 hod.

3. třídní schůzka                                                                                                                17. dubna 2024           od 15:30 hod. do 17:00 hod.


Maturitní zkoušky

Termíny podzimní části maturitní zkoušky 2023

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

4. září 2023      Český jazyk a literatura, koná se na spádové škole, začátek: 12:00

5. září 2023      Matematika, koná se na spádové škole, začátek: 8:30

5. září 2023      Anglický jazyk, koná se na spádové škole, začátek: 12:30

Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky (slohové práce) z Českého jazyka a literatury a z Anglického jazyka

4. A, B, C         6. září 2023      probíhají v budově školy

Praktické maturitní zkoušky

6. září 2023                              obor Praktická sestra, na pracovišti Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

6. září 2023                              obor Sociální činnost, na pracovišti Domova pro seniory, Frýdek-Místek, p. o.

7. září 2023                              obor Praktická sestra, na pracovišti Nemocnice Třinec, p. o.

Ústní maturitní zkoušky profilová část a společná část

11. září 2023                            obor Sociální činnost, ústní zkoušky, v budově školy

8. září 2023                              obor Praktická sestra, ústní zkoušky, v budově školy

 

Termíny jarní části maturitní zkoušky 2024

Dle pokynů MŠMT a platné legislativy (společná část)                                duben, květen  2024

Praktické maturitní zkoušky obor Praktická sestra                                       bude upřesněno viz. záložka Maturita 2024

(Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., Nemocnice Třinec, p. o.)

Praktické maturitní zkoušky obor Sociální činnost                                        bude upřesněno  viz. záložka Maturita 2024                                                     

(Domov pro seniory, p. o. ul. 28. října)

Ústní maturitní zkoušky profilová část a společná část                                bude upřesněno  viz. záložka Maturita 2024                                          

(v budově školy)


Podání přihlášek k maturitě                   

do 1. 12. 2023 (jaro 2024) 

do 25. června 2024 (podzim 2024)


Souvislá odborná praxe

Obor Praktická sestra

3. A, B PS        27. 5. - 21.6. 2024 (4 týdny)                                  

Obor Sociální činnost

2. C SČ             13. 5. - 24. 5. 2024 (2 týdny)                               

3. C SČ             27. 5. - 21.6. 2024 (4 týdny)


Ukončení klasifikace

ukončení klasifikace za 1. pololetí                  26. ledna 2024 (pátek, uzavření absence k poslední vyučovací hodině)

ukončení klasifikace 4. ročníky 2. pololetí      26. dubna 2024 (pátek, uzavření absence k poslední vyučovací hodině)

ukončení klasifikace 2. pololetí                       25. června 2024 (úterý, uzavření absence k poslední vyučovací hodině)


Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu za školní rok 2022/2023

zkoušky v náhradním termínu za 1. pololetí                    únor - březen 2024

žáci 4. ročníků (opravné zkoušky)                                 1. – 27. červen 2024

žáci ostatních ročníků                                                    26. – 30. srpen 2024