Organizace školního roku 2021/2022 v datech

 

Zahájení školního vyučování                                                                       1. září 2021 (středa)

Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení                             31. ledna 2022 (pondělí)

Ukončení 2. pololetí a termín vydávaní vysvědčení                             30. června 2022 (čtvrtek)


Přehled prázdnin ve školním roce

podzimní prázdniny                  27. října 2021 a 29. října 2021 (středa a pátek)

vánoční prázdniny                    23. prosince 2021 (čtvrtek) až 2. ledna 2022, vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022

pololetní prázdniny                  4. února 2022 (pátek)

jarní prázdniny                         14. března až 20. března 2022

velikonoční prázdniny              14. dubna 2022 (čtvrtek)

hlavní prázdniny                      od 1. července 2022 (pátek) do 31. srpna 2022 (středa)


Den otevřených dveří

10. 12. 2021


Přijímací řízení

Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých kolech vyhlašovaných ředitelkou školy. První kolo vyhlašuje ředitelka školy do 31. ledna 2022.                                                                 

Termín pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání ředitelce školy                do 1. března 2022                                                                                

Ředitelka školy zveřejní podmínky přijímacího řízení                               do 31. ledna 2022


Třídní schůzky a konzultace s rodiči

1. seznamovací třídní schůzka pro rodiče a zákonné zástupce žáků 1. A, B, C    1. září 2021 v 16:00 hod.

2. třídní schůzka                                                                                                                10. listopadu 2021       od 15:30 hod do 17:00 hod.

3. třídní schůzka                                                                                                                13. dubna 2022           od 15:30 hod. do 17:00 hod.


Maturitní zkoušky

Termíny podzimní části maturitní zkoušky 2021

Písemná zkouška společné části maturitní zkoušky

od 1. září. - 2 září 2021             probíhají na spádové škole

Praktické maturitní zkoušky obor sociální činnost

1. září 2021                              probíhají v Domově pro seniory v Místku

Ústní maturitní zkoušky profilová část a společná část

4. C      6. září 2021                  probíhají v budově školy

4. B      8. září 2021                  probíhají v budově školy

 

Termíny jarní části maturitní zkoušky 2022

Dle pokynů MŠMT a platné legislativy (společná část)                                duben, květen  2022

Praktické maturitní zkoušky obor Praktická sestra                                      bude upřesněno

(Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., Nemocnice Třinec, p. o.)

Praktické maturitní zkoušky obor Sociální činnost                                      bude upřesněno                                                        

(Domov pro seniory, p. o. ul. 28. října)

Ústní maturitní zkoušky profilová část a společná část                               bude upřesněno                                            

(v budově školy)


Podání přihlášek k maturitě ředitelce školy                    

do 1. 12. 2021 (jaro 2022) 

do 25. června 2022 (podzim 2022)


Souvislá odborná praxe

Obor Praktická sestra

3. A, B PS        červen 2022                                        

Obor Sociální činnost

2. C SČ             květen 2022                                        

3. C SČ             červen 2022  


Ukončení klasifikace

ukončení klasifikace za 1. pololetí                   25. ledna 2022 (úterý, uzavření absence k poslední vyučovací hodině)

ukončení klasifikace 4. ročníky 2. pololetí      26. dubna 2022 (úterý, uzavření absence k poslední vyučovací hodině)

ukončení klasifikace 2. pololetí                       27. červen 2022 (pondělí, uzavření absence k poslední vyučovací hodině)


Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu za školní rok 2021/2022

zkoušky v náhradním termínu za 1. pololetí                   březen–duben 2022

žáci 4. ročníků (opravné zkoušky)                                 21. – 29. červen 2022

žáci ostatních ročníků                                                     25. – 31. srpen 2022


 

Související dokumenty