Organizace školního roku 2022/2023 v datech

 

Zahájení školního vyučování                                                                       1. září 2022 (čtvrtek)

Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení                                  31. ledna 2023 (úterý)

Ukončení 2. pololetí a termín vydávaní vysvědčení                                  30. června 2023 (pátek)


Přehled prázdnin ve školním roce

podzimní prázdniny                  26. října 2022 a 27. října 2022 (středa, čtvrtek)

vánoční prázdniny                    23. prosince 2022 (pátek) až 2. ledna 2023 (pondělí), vyučování začne v úterý 3. ledna 2023

pololetní prázdniny                  3. února 2023 (pátek)

jarní prázdniny                         6. února až 12. února 2023

velikonoční prázdniny              6. dubna 2023 (čtvrtek)

hlavní prázdniny                      od 1. července 2023 do 3. září 2023 


Den otevřených dveří

9. 12. 2022


Přijímací řízení

Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých kolech vyhlašovaných ředitelem školy. První kolo vyhlašuje ředitel školy do 31. ledna 2023.                                                                 

Termín pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy                    do 1. března 2023                                                                                

Ředitel školy zveřejní podmínky přijímacího řízení                                   do 31. ledna 2023


Třídní schůzky a konzultace s rodiči

1. seznamovací třídní schůzka pro rodiče a zákonné zástupce žáků 1. A, B, C                1. září 2022 

2. třídní schůzka                                                                                                                16. listopadu 2022       od 15:30 hod do 17:00 hod.

3. třídní schůzka                                                                                                                19. dubna 2023           od 15:30 hod. do 17:00 hod.


Maturitní zkoušky

Termíny podzimní části maturitní zkoušky 2022

Písemná zkouška společné části maturitní zkoušky (didaktické testy)

od 1. září – 6. září 2022           probíhají na spádové škole

Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky (slohové práce)

6. září 2022                               probíhají v budově školy

Praktické maturitní zkoušky

7. září 2022                                probíhají na stanovených pracovištích

Ústní maturitní zkoušky profilová část a společná část

12. září 2022                              probíhají v budově školy

 

Termíny jarní části maturitní zkoušky 2023

Dle pokynů MŠMT a platné legislativy (společná část)                                duben, květen  2023

Praktické maturitní zkoušky obor Praktická sestra                                      upřesněno viz záložka Maturity

(Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., Nemocnice Třinec, p. o.)

Praktické maturitní zkoušky obor Sociální činnost                                        upřesněno viz záložka Maturity                                                       

(Domov pro seniory, p. o. ul. 28. října)

Ústní maturitní zkoušky profilová část a společná část                                upřesněno viz záložka Maturity                                           

(v budově školy)


Podání přihlášek k maturitě                   

do 1. 12. 2022 (jaro 2023) 

do 25. června 2023 (podzim 2023)


Souvislá odborná praxe

Obor Praktická sestra

3. A, B PS        červen 2023                                        

Obor Sociální činnost

2. C SČ             květen 2023                                        

3. C SČ             červen 2023  


Ukončení klasifikace

ukončení klasifikace za 1. pololetí                   27. ledna 2023 (pátek, uzavření absence k poslední vyučovací hodině)

ukončení klasifikace 4. ročníky 2. pololetí      26. dubna 2023 (středa, uzavření absence k poslední vyučovací hodině)

ukončení klasifikace 2. pololetí                       27. června 2023 (úterý, uzavření absence k poslední vyučovací hodině)


Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu za školní rok 2022/2023

zkoušky v náhradním termínu za 1. pololetí                    únor - březen 2023

žáci 4. ročníků (opravné zkoušky)                                 19. – 29. červen 2023

žáci ostatních ročníků                                                     28. – 31. srpen 2023