Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, vzdělává žáky v oboru Praktická sestra a Sociální činnost. Připravuje žáky nejen pro budoucí povolání, ale také pro studium na vysokých a vyšších odborných školách.

Chceme být školou úspěšnou. A to především z pohledu absolventa. Chceme, aby se náš absolvent neztratil v životě. Aby našel uplatnění v oboru, který vystudoval, případně aby měl možnost využít to, co mu škola dala, i v jiném oboru lidské činnosti.

Chceme být školou otevřenou, nepřipouštějící žádnou diskriminaci. Školou otevřenou pro veřejnost, která se bude podílet na životě města i kraje. Školou otevřenou pro budoucnost, jež se nebojí nových technologií a nových metod. Školou otevřenou pro žáky, kteří se nebojí říci svůj podložený názor. Školou otevřenou pro rodiče, kteří mají důvěru v pedagogy, jimž svěřují své děti.

Chceme být školou stabilní. Ke změnám budeme přistupovat sice otevřeně, ale také s rozvahou, po pečlivém uvážení a promyšlení.

Chceme být silnou školou, která obstojí v konkurenci ostatních škol a jež se nebojí porovnat se ani s ostatními evropskými školami.

A chceme být školou lidskou. Chceme, aby při výchově a vzdělávání se uplatňovaly nejen represivní, nýbrž i formativní aspekty.

Mgr. Jiří Gajda
ředitel