ICT plán je vypracován a je k nahlédnutí na sekretariátu školy.