Informace k maturitní zkoušce v období jaro/podzim 2024 (stránka se průběžně aktualizuje)

Stanovení nabídky předmětů pro maturitní zkoušku 2024 (jaro/podzim)*

1. Maturitní témata - obor Praktická sestra 53-41-M/03*

Český jazyk a literatura - žák vyplní a odešle do 31. 3. 2024 seznam četby k maturitní zkoušce. Vybírá knihy ze seznamu stanoveného ředitelem školy ( nalezne ho zde) a seznam odevzdá prostřednictvím formuláře ( k dispozici zde).

Anglický jazyk - ústní zkouška

Ošetřování nemocných - praktická zkouška

Ošetřovatelství - ústní zkouška

Somatologie - ústní zkouška

Psychologie a komunikace - ústní zkouška

2. Maturitní témata - obor Sociální činnost 75-41-M/01*

Český jazyk a literatura - žák vyplní a odešle do 31. 3. 2024 seznam četby k maturitní zkoušce. Vybírá knihy ze seznamu stanoveného ředitelem školy ( nalezne ho zde) a seznam odevzdá prostřednictvím formuláře ( k dispozici zde).

Anglický jazyk - ústní zkouška

Pečovatelství - praktická zkouška

Sociální péče - ústní zkouška

Speciální pedagogika - ústní zkouška

Psychologie a komunikace - ústní zkouška

3. Termíny maturitní zkoušky

Profilová část - termíny podzim 2024

Profilová část - termíny jaro 2024.

Termíny společné části (didaktických testů) jsou zveřejněny na stránkách Cermatu (zde:  Microsoft Word - JZS_jaro-2024_prilohy_1-7_nav.docx (cermat.cz)).

Přihlášky k maturitní zkoušce se podávají řediteli školy do 1. prosince 2023 (pro termín jaro 2024) a do 25. června 2024 (pro termín podzim 2024). Přihlášku získáte od zástupce ředitele školy nebo na stránkách Cermatu.

4. Způsob a kritéria hodnocení, podmínky maturitní zkoušky, vzory záznamových archů

Bude zveřejněno v souladu s platnou legislativou.

Vzor záznamového archu pro český jazyk a literaturu.

Vzor záznamového archu pro anglický jazyk.

Podmínky pro praktickou zkoušku* (oba obory) - délka a způsob konání

Podmínky pro ústní zkoušku *  (oba obory) - konkrétní délka a rozsah textu

Podmínky pro písemnou zkoušku.* (oba obory) - konkrétní délka a rozsah textu

Nahrazující zkouška z cizího jazyka* a seznam standardizovaných zkoušek* (oba obory).

Informace Cermatu ke změnám v didaktickém testu v cizích jazycích od období jaro 2024. **

Členové zkušebních maturitních komisí schválili a podespsali způsob a kritéria hodnocení profilových částí maturitní zkoušky v souladu s platnou legislativou. Způsob a kritéria hodnocení profilových částí maturitní zkoušky pro termín jaroi/podzim 2024 jsou zveřejněny na internetových stránkách školy, na veřejně přístupném místě ve škole a jejich originál je k nahlédnutí u ředitele školy, popř. u zkušebních maturitních komisí v maturitních termínech. ****

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - 4. A ,

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - 4. B,

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - 4. C.

5. Informace o společné části maturitní zkoušky*

Stránky Cermatu.

6. Informace k podávání přihlášky k maturitní zkoušce - termín jaro 2024 *** 

Současní žáci 4. ročníku přihlášku podají v rámci třídnické hodiny, ostatní mohou přihlášku podat osobně na sekretariát školy nebo poštou na adresu Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Přihlášky se podávají na předepsaném formuláři, který dostanete od zástupce ředitele školy nebo jehož naleznete na stránkách Cermatu ( zde). Podrobnější informace naleznete v sekci Maturita 2024 na internetových stránkách školy.

7. Informace k podávání přihlášky k maturitní zkoušce - termín podzim 2024 *****

Přihlášky k termínu maturitní zkoušky podzim 2024 se podávají řediteli školy, a to osobně nebo poštou na adresu Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Při osobním podání se obracejte na zástupce ředitele školy Ing. Pavla Carbala. Termín pro podání přihlášek je 25. červen 2024. Na pozdě podané přihlášky nebude brán zřetel. Formulář přihlášky Vám vydá zástupce ředitele školy nebo si ho můžete stáhnout z webových stránek Cermatu ( zde).

 

8. Informace ke statutu žáka (do kdy jste žáky školy)

Informace ke statutu žáka velice přehledně zpracovává tento leták:  status_studenta_po_maturite_grafika.pdf (kampomaturite.cz)

* Zveřejněno 7. září 2023;.  ** Zveřejněno 12. října 2023; *** Zvěřejněno 20. listopadu 2023, **** zveřejněno 10. dubna 2024, ***** zveřejněno 19. dubna 2024.