Informace k maturitní zkoušce v období jaro/podzim 2024 (stránka se průběžně aktualizuje)

Stanovení nabídky předmětů pro maturitní zkoušku 2024 (jaro/podzim)*

1. Maturitní témata - obor Praktická sestra 53-41-M/03*

Český jazyk a literatura - žák vyplní a odešle do 31. 3. 2024 seznam četby k maturitní zkoušce. Vybírá knihy ze seznamu stanoveného ředitelem školy ( nalezne ho zde) a seznam odevzdá prostřednictvím formuláře ( k dispozici zde).

Anglický jazyk - ústní zkouška

Ošetřování nemocných - praktická zkouška

Ošetřovatelství - ústní zkouška

Somatologie - ústní zkouška

Psychologie a komunikace - ústní zkouška

2. Maturitní témata - obor Sociální činnost 75-41-M/01*

Český jazyk a literatura - žák vyplní a odešle do 31. 3. 2024 seznam četby k maturitní zkoušce. Vybírá knihy ze seznamu stanoveného ředitelem školy ( nalezne ho zde) a seznam odevzdá prostřednictvím formuláře ( k dispozici zde).

Anglický jazyk - ústní zkouška

Pečovatelství - praktická zkouška

Sociální péče - ústní zkouška

Speciální pedagogika - ústní zkouška

Psychologie a komunikace - ústní zkouška

3. Termíny maturitní zkoušky

Bude zveřejněno v souladu s platnou legislativou.

Přihlášky k maturitní zkoušce se podávají řediteli školy do 1. prosince 2023 (pro termín jaro 2024) a do 25. června 2024 (pro termín podzim 2024). Přihlášku získáte od zástupce ředitele školy nebo na stránkách Cermatu.

4. Způsob a kritéria hodnocení, podmínky maturitní zkoušky

Bude zveřejněno v souladu s platnou legislativou.

 

Podmínky pro praktickou zkoušku* (oba obory) - délka a způsob konání

Podmínky pro ústní zkoušku *  (oba obory) - konkrétní délka a rozsah textu

Podmínky pro písemnou zkoušku.* (oba obory) - konkrétní délka a rozsah textu

Nahrazující zkouška z cizího jazyka* a seznam standardizovaných zkoušek* (oba obory).

 

 

5. Informace o společné části maturitní zkoušky*

Stránky Cermatu.

 

* Zveřejněno 7. září 2023.