Informace k maturitní zkoušce v období jaro/podzim 2024 (stránka se průběžně aktualizuje)

Stanovení nabídky předmětů pro maturitní zkoušku 2024 (jaro/podzim)*

1. Maturitní témata - obor Praktická sestra 53-41-M/03*

Český jazyk a literatura - žák vyplní a odešle do 31. 3. 2024 seznam četby k maturitní zkoušce. Vybírá knihy ze seznamu stanoveného ředitelem školy ( nalezne ho zde) a seznam odevzdá prostřednictvím formuláře ( k dispozici zde).

Anglický jazyk - ústní zkouška

Ošetřování nemocných - praktická zkouška

Ošetřovatelství - ústní zkouška

Somatologie - ústní zkouška

Psychologie a komunikace - ústní zkouška

2. Maturitní témata - obor Sociální činnost 75-41-M/01*

Český jazyk a literatura - žák vyplní a odešle do 31. 3. 2024 seznam četby k maturitní zkoušce. Vybírá knihy ze seznamu stanoveného ředitelem školy ( nalezne ho zde) a seznam odevzdá prostřednictvím formuláře ( k dispozici zde).

Anglický jazyk - ústní zkouška

Pečovatelství - praktická zkouška

Sociální péče - ústní zkouška

Speciální pedagogika - ústní zkouška

Psychologie a komunikace - ústní zkouška

3. Termíny maturitní zkoušky

Profilová část - termíny jaro 2024.

Termíny společné části (didaktických testů) jsou zveřejněny na stránkách Cermatu (zde:  Microsoft Word - JZS_jaro-2024_prilohy_1-7_nav.docx (cermat.cz)).

Přihlášky k maturitní zkoušce se podávají řediteli školy do 1. prosince 2023 (pro termín jaro 2024) a do 25. června 2024 (pro termín podzim 2024). Přihlášku získáte od zástupce ředitele školy nebo na stránkách Cermatu.

4. Způsob a kritéria hodnocení, podmínky maturitní zkoušky, vzory záznamových archů

Bude zveřejněno v souladu s platnou legislativou.

Vzor záznamového archu pro český jazyk a literaturu.

Vzor záznamového archu pro anglický jazyk.

Podmínky pro praktickou zkoušku* (oba obory) - délka a způsob konání

Podmínky pro ústní zkoušku *  (oba obory) - konkrétní délka a rozsah textu

Podmínky pro písemnou zkoušku.* (oba obory) - konkrétní délka a rozsah textu

Nahrazující zkouška z cizího jazyka* a seznam standardizovaných zkoušek* (oba obory).

Informace Cermatu ke změnám v didaktickém testu v cizích jazycích od období jaro 2024. **

 

Členové zkušebních maturitních komisí schválili a podespsali způsob a kritéria hodnocení profilových částí maturitní zkoušky v souladu s platnou legislativou. Způsob a kritéria hodnocení profilových částí maturitní zkoušky pro termín jaroi/podzim 2024 jsou zveřejněny na internetových stránkách školy, na veřejně přístupném místě ve škole a jejich originál je k nahlédnutí u ředitele školy, popř. u zkušebních maturitních komisí v maturitních termínech. ****

 

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - 4. A ,

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - 4. B,

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - 4. C.

 

 

5. Informace o společné části maturitní zkoušky*

Stránky Cermatu.

 

6. Informace k podávání přihlášky k maturitní zkoušce - termín jaro 2024 ***

Současní žáci 4. ročníku přihlášku podají v rámci třídnické hodiny, ostatní mohou přihlášku podat osobně na sekretariát školy nebo poštou na adresu Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Přihlášky se podávají na předepsaném formuláři, který dostanete od zástupce ředitele školy nebo jehož naleznete na stránkách Cermatu ( zde). Podrobnější informace naleznete v sekci Maturita 2024 na internetových stránkách školy.

* Zveřejněno 7. září 2023;.  ** Zveřejněno 12. října 2023; *** Zvěřejněno 20. listopadu 2023, **** zveřejněno 10. dubna 2024.