9  důvodů proč studovat u nás:

  • máme navíc obor Sociální činnost
  • malá škola s rodinnou atmosférou
  • praxe zajištěná školou
  • praxi si žáci dle bydliště vybírají ze dvou nemocnic
  • praxe u sociální činnosti v různých sociálních zařízeních, žáci tak přijdou do kontaktu s klienty různých věkových kategorií
  • bohatý mimoškolní program (exkurze – vánoční Vídeň, Praha, východní Čechy, Krakow, Anatomický ústav Brno, skvělý lyžařský a turistický kurz)
  • stipendijní program z obou partnerských nemocnic pro žáky 3. a 4. ročníku oboru Praktická sestra
  • možnost absolvování odborné praxe v Německu
  • 100% uplatnitelnost na trhu práce po absolvování studia

PROHLÉDNĚTE SI NAŠI ŠKOLU

Prohlédněte si naši školu na fotografické prezentaci.

Seznamte se s charakteristikou našich oborů.

Video ze Dne otevřených dveří 8. 12. 2023