Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek

POMÁHAT A CHRÁNIT ZDRAVÍ, TO JE TO, CO NÁS MOC BAVÍ.

aktuality

přijímací řízení

dny otevřených dveří

maturity

Ke stažení

prezentace školy

vzdělávání dospělých

Staré webové stránky stále naleznete na URL adrese https://archiv.zdrskolafm.cz

Aktuální informace

Aktuální dění v naší škole i mimo ni


Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost

Ředitel školy tímto zveřejňuje výsledky přijímacího řízení (2. kola) pro obor Sociální činnost.  Výsledky naleznete na tomto odkaze (klikněte). 

Mgr. Jiří Gajda
ředitel

Alternativní popis - Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost

Proběhly volby nových žáků do Školské rady

Kandidáti byli vybráni z řad žáků 2. ročníků. Volili dobrovolně všichni žáci školy v tajném hlasování, zákonní zástupci nezletilých žáků, za pomoci hlasovacích lístků a formou ankety v systému Bakalář.

Na základě výsledků voleb byli zvoleni tito žáci:

Kočvarová Lucie 2. A  - 62 hlasů

Mamulová Lucie 2. B  - 60 hlasů

30.05.2023

Turistický kurz pro 2. ročníky

Tradiční cykloturistický kurz pro 2. ročníky se v letošním školním roce uskutečnil od 15. do 19. května v rekreačním středisku U Brodu v Mokřinkách. Místo konání dostálo svému jménu a program hodně poznamenal déšť. Ten však nemohl zkazit dobrou náladu, která na kurzu po celou dobu panovala. A to i během více než 60km cesty na kole do místa ubytování provázenou poměrně chladným počasím, větrem a deštěm. Aspoň v úterý dopoledne se vyčasilo a žáci absolvovali lezecký a vodácký výcvik. Další program vyplnily soutěže ve vnitřních prostorech či v areálu ubytování. Celý kurz pak zakončil ve čtvrtek, jenž byl sice chladný, ale bez srážek, táborák. Cesta zpět znovu na kole už pak byla pro všechny, z celého týdne zocelené, mnohem méně náročná.

30.05.2023

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost budou zveřejněny dnes (25. 5. 2023) v odpoledních hodinách.

Mgr. Jiří Gajda, ředitel

25.05.2023

Příroda hrou v Muzeu Beskyd

V pondělí 22.5.2023 se 1.C zúčastnila přírodovědné akce ve frýdeckém zámku při příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti.

24.05.2023

Další exkurze našich třeťáků

Žákyně z 3. C se zúčastnily dne 17. 5. 2023 dvou krátkých exkurzí. První exkurze se uskutečnila v Integrovaném centru Žirafa Frýdek-Místek, které poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením. Druhá exkurze byla uskutečněna v Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek, kde žákyně byly seznámeny s různými druhy kompenzačních pomůcek, prakticky jim byla ukázána obsluha a užívání těchto pomůcek. Obě exkurze byly pro žákyně velmi zajímavé, přínosné a obohatily je o nové poznatky a zkušenosti.

23.05.2023

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor Sociální činnost.

Pro bližší informace klikněte zde.

12.05.2023

Naše nabídka oborů

Našim uchazečům nabízíme

PRAKTICKÁ SESTRA

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí péče. Uplatní se i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

ZOBRAZIT VÍCE

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových a v terénních sociálních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

ZOBRAZIT VÍCE
Doučování žáků škol
Digitalizace školy
Moravskoslezký kraj
Příspěvková organizace MSK

Střední zdravotnická škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Nemocnice ve Frýdku-Místku
Nemocnice Třinec
Centrum Pečovatelské služby Frýdek Místek
Hospic Frýdek-Místek
Charita Česká republika
Domov pro seniory Frýdek-Místek
Jesle Frýdek-Místek
RůžovkaFM
Dětské centrum domeček
Centrum sociální pomoci Třinec
Asociace Trigon - Ostrava
Organizace Adra - Frýdek-Místek
Organizace Podané ruce