Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek

POMÁHAT A CHRÁNIT ZDRAVÍ, TO JE TO, CO NÁS MOC BAVÍ.

aktuality

přijímací řízení

dny otevřených dveří

maturity

Ke stažení

prezentace školy

vzdělávání dospělých

Staré webové stránky stále naleznete na URL adrese https://archiv.zdrskolafm.cz

Aktuální informace

Aktuální dění v naší škole i mimo ni


Výstava "Příroda a lidé" na frýdeckém zámku

V minulých dnech navštívili žáci 3. C výstavu na frýdeckém zámku s názvem "Příroda a lidé". Expozice to byla moc hezká. Výstavu si užili nejen žáci, ale i pedagogický dohled.

Alternativní popis - Výstava

Exkurze v denním stacionáři Paprsek v Třinci

Dne 4. 10. 2022 byli žáci 3. B na exkurzi v denním stacionáři Paprsek. Toto zařízení poskytuje dětem a mládeži se zdravotním postižením odborný a individuální přístup, možnost získávat, rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro jejich soběstačnost, běžný život a začlenit je do života vrstevníků a do kolektivu. Velmi mile nás přivítali a věnovali se nám. Děkujeme.

05.10.2022

Darování krve v Třinci

Dne 4. 10. 2022 darovali krev na transfuzní stanici v Třinci žáci 4. A.  Darovat krev bylo jejich přáním už při nástupu na praktické vyučování ve třetím ročníku, ale splnit si toto přání mohli až nyní, když dovršili 18 let. Posláním dobrovolného dárcovství krve je uvědomit si morální hodnotu darování své krve, nezištně pomáhat druhým lidem, kterým může darovaná krev zachránit život. Žáci s učitelkou se navzájem podpořili. Nemocnice Třinec si darování krve našich žáků velmi váží.

05.10.2022

Volejbalový turnaj

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 se naše děvčata zúčastnila volejbalového okresního finále středních škol, které se konalo na blízkém Gymnáziu Cihelní FM. Bohužel ve velmi silné konkurenci se jim nepodařilo zasáhnout do boje o medaile. Všem dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 

29.09.2022

Miniexkurze na záchranné službě v Třinci

Dne 27. 9. navštívili žáci 4. A v rámci miniexkurze záchrannou službu v Třinci, která sídlí v areálu Nemocnice Třinec. Vyzkoušeli si manipulaci se scup rámem, vakuovou matrací, prohlédli si vybavení sanitky a zázemí pro záchranáře. Zjistili, co obnáší poskytnout přednemocniční péči a nosit těžké vybavení k tomu.

27.09.2022

Naše nabídka oborů

Našim uchazečům nabízíme

PRAKTICKÁ SESTRA

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí péče. Uplatní se i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

ZOBRAZIT VÍCE

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových a v terénních sociálních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

ZOBRAZIT VÍCE
Doučování žáků škol
Digitalizace školy
Moravskoslezký kraj
Příspěvková organizace MSK

Střední zdravotnická škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Nemocnice ve Frýdku-Místku
Nemocnice Třinec
Centrum Pečovatelské služby Frýdek Místek
Hospic Frýdek-Místek
Charita Česká republika
Domov pro seniory Frýdek-Místek
Jesle Frýdek-Místek
RůžovkaFM
Dětské centrum domeček
Centrum sociální pomoci Třinec
Asociace Trigon - Ostrava
Organizace Adra - Frýdek-Místek
Organizace Podané ruce