Název oboru: PRAKTICKÁ SESTRA
 Kód oboru:  53-41-M/03
 Forma studia: denní
 Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou
 Délka studia:   4 roky


Uplatnění absolventa oboru Praktická sestra

 • Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí péče. Uplatní se i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.
 • Bude se podílet na poskytování preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné a ošetřovatelské, dispenzární a rehabilitační péče u dětí i dospělých.
 • Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 391/2017 Sb. (č. 55/2011 Sb.), o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika přípravy žáků

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

V oblasti výkonu profese si žáci osvojují odborné vědomosti, dovednosti a postupy, které jsou nezbytné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče o nemocného. 

Jsou to například:
 • sledování fyziologických funkcí a udržování kyslíkové terapie,
 • zajišťování správné výživy,
 • poskytování hygienické péče ležícím i chodícím nemocným,
 • péče o hygienu bezvědomého,
 • podávání léků ústy, aplikace injekcí, odběry krve a dalšího biologického materiálu,
 • péče o vyprazdňování nemocných a orientační vyšetření moči,
 • péče o akutní i chronickou ránu,
 • příprava nemocného k diagnostickým výkonům a péče po výkonu,
 • péče a obsluha jednoduchých lékařských přístrojů,
 • poskytnutí předlékařské první pomoci,
 • další výkony, pro které mají kompetence dané katalogem prací.

Odborná výuka v 1. a 2. ročníku probíhá převážně ve škole. Od školního roku 2021/2022 je realizována praktická výuka již od 2. ročníku, a to 5 vyučovacími hodinami týdně. Ve 3. a 4. ročníku absolvují žáci praktické vyučování v nemocnici v rozsahu 12 a 14 hodin týdně (vždy ve dvou dnech). Žáci z Třince, Jablunkova a okolí mají celoročně zajištěno praktické vyučování v Nemocnici Třinec, p. o. Žáci z Frýdku-Místku a okolí mají celoročně zajištěno praktické vyučování v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. a v Hospici Frýdek-Místek, p. o. Ve 3. ročníku studia mají žáci dva dny praktického vyučování týdně a k tomu 4 týdny souvislé odborné praxe. Ve 4. ročníku mají rovněž dva dny praktického vyučování týdně. Žáci vykonávají praktickou maturitní zkoušku v nemocnici, ve které měli v průběhu studia praktické vyučování. Ve 4. ročníku je v měsíci září zařazena do praktického vyučování terénní a ambulantní péče, která je zaměřena na práci praktické sestry v ambulanci např. praktického, pediatrického lékaře,...

Žáci oboru Praktická sestra mají možnost v průběhu studia absolvovat odbornou praxi v zahraničí, například ve Spolkové republice Německo.

Související dokumenty:

Fotogalerie oboru: