Email pedagogických pracovníků je tvořen:

příjmení(bez diakritiky)@zdrskolafm.cz

Telefon vrátnice, spojovatelka:

558 630 019
  
Jméno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vyučované předměty                                                                                                                                   
Konzultační hodiny                                                            

Mgr. Pavla Bařinová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 2. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Hygiena
První pomoc

Středa 12:40  - 13:25

Mgr. Iveta Burkovičová

Funkce:
 
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Somatologie
Seminář ze somatologie
První pomoc
Pondělí 12:40 - 13:25

Ing. Pavel Carbal

Funkce:
Třídní učitel 4.C
Matematika 
Informační a komunikační technologie
Výpočetní technika
Dle individuální dohody

Ing. Cézová Veronika

Základy znakového jazyka
Dle individuální dohody

Mgr. Čablová Kristina

Biologie
Biologie a ekologie
Tělesná výchova

Středa 11:25 - 12:10

Mgr. Renáta Diasová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 1. C
Ošetřování nemocných
Pečovatelství
Zdravotní nauka
Seminář ze somatologie
 
Středa 11:25 - 12:10

Ing. Jana Fellerová

Funkce:
Třídní učitelka 3. B
Anglický jazyk

Úterý 12:40 - 13:25

Mgr. Eva Fojkesová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 3. B
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Psychologie a komunikace
Seminář z psychologie a komunikace

Středa 10:35 - 11:20

Mgr. Zora Foldynová

Konverzace v anglickém jazyce
Občanská nauka
Praktikum v cizím jazyce
Středa 10:35 - 11:20

PaedDr. Irena Frňková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 1. B
Matematika
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
 

Úterý 11:25 - 12:10

Mgr. Jiří Gajda

Funkce:
Konverzace v anglickém jazyce
Biologie a ekologie
Dle individuální dohody

Mgr. Martin Gibala

Funkce:
Třídní učitel 2. B
Český jazyk a literatura
Dějepis

Pondělí 12:40 - 13:25

Mgr. Andrea Gibalová

Funkce:
Třídní učitel 2. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Klinická propedeutika
Ochrana veřejného zdraví

Pátek 10:35 - 11:20 

Mgr. Soňa Gojová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 3. A
Občanská nauka
Praktikum v cizím jazyce
Úterý 9:45 - 10:30
 

Mgr. Veronika Halenčáková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 3. C
Pečovatelství
Psychologie a komunikace
Učební praxe
Sociální péče
 
Čtvrtek 11:25 - 12:10

Mgr. Pavlína Hubert

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 4. B
Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Praktikum v cizím jazyce
Pondělí 11:25 - 12:10

Mgr. Martina Jalůvková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 2. C
Pečovatelství
Učební praxe
Sociální péče
Zdravotní nauka
Pátek 11:25 - 12:10

Mgr. Denisa Jančiová

Funkce:
Třídní učitelka 1. B
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc
Klinická propedeutika
Pátek 10:35 - 11:20

Mgr. Eva Jemelková

Funkce:
Ošetřování nemocných
Patologie
Somatologie
Pečovatelství
Pondělí 9:45 - 10:30            
Úterý 12:30 - 13:15

Mgr. Dana Kantor

Funkce:
Třídní učitelka 4. B
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Patologie
 
Středa 9:45 - 10:30  

Mgr. Dagmar Kaňoková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 4. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc

Čtvrtek 12:15 - 13:00

 

Mgr. Martina Klosová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 4. C
Ošetřovatelství
Psychologie a komunikace
Pečovatelství
Učební praxe
Úterý 12:40 - 13:25
Čtvrtek 11:25 - 12:10

Mgr. Radka Kulichová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 1. A
Český jazyk
Dějepis
Hudební výchova
Pondělí 8:50 - 9:35
Středa 13:30 - 14:15

PhDr. Martina Kuřecová, MSc.

Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Ochrana veřejného zdraví
Úterý 12:40 - 13:25

Mgr. Martina Lacková

Funkce: 
Třídní učitelka 1. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc
Středa 10:35 - 11:20

Mgr. Anna Martynková

Ošetřování nemocných
Dle individuální dohody

Mgr. Jana Mojžíšková

Chemie
Výtvarná výchova
Čtvrtek 14:20 - 15:05

Mgr. Jarmila Morcinková

Ošetřování nemocných
Dle individuální dohody

Mgr. Linda Morisová

Funkce:
Třídní učitelka 1. C
Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Latinský jazyk
Úterý  11:25 -12:10
Středa  10:35-11:20

Mgr. Stanislava Mrkvičková

Funkce:
Třídní učitelka 3. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc
Psychologie a komunikace
Středa 9:45 - 10:30

Mgr. Marta Planková

Funkce:
Třídní učitelka 4. A
Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Pondělí 9:45 - 10.30
Středa 12:40 - 13:25

Mgr. Alice Rucká

Funkce: 
Třídní učitelka 2. C
Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Písemná a elektronická komunikace
Středa 12:40 - 13:25

Mgr. Veronika Smažáková

Ošetřování nemocných Dle individuální dohody

Mgr. Marie Šimečková

Funkce:
Třídní učitelka 3. C
Tělesná výchova
Ekologie
Praktikum v cizím jazyce
Čtvrtek 10:35 - 11:20

Ing. Jiří Štefek

Matematika
Fyzika
Právo
Sociální politika
 
Úterý  09:50 - 11:00 

Mgr. Soňa Vojtovičová

Matematika
Informační a komunikační technologie
Výpočetní technika
Organizace volného času
Pondělí 10:35 - 11:20

Mgr. Pavlína Váchová

Ošetřování nemocných
Ošetřovatelství
První pomoc 
Pečovatelství
Psychologie a komunikace
Středa 11:25 - 12:10

Mgr. Alexandra Wendrinska

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 2. B
Ošetřování nemocných
Ošetřovatelství
Psychologie a komunikace
Speciální pedagogika
Sociální péče
Rekondiční masáže
 

Mgr. Lenka Wyková

Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Speciální pedagogika
Pondělí 9:45 - 11:20

Michaela Rybářová Mertová

Funkce:
Asistentka pedagoga
 
Dle individuální dohody