Jméno

E-mail

Telefon

Mgr. Ludmila Pavlátová

Funkce: Ředitelka školy

pavlatova@zdrskolafm.cz

558 630 019

Mgr. Jiří Gajda

Funkce: Statutární zástupce ředitelky školy

gajda@zdrskolafm.cz

558 630 019

731 175 660

Mgr. Iveta Burkovičová

Funkce: Vedoucí učitelka praktického vyučování oboru praktická sestra

burkovicova@zdrskolafm.cz

558 630 019

Mgr. Martina Jalůvková

Funkce: Vedoucí učitelka praktického vyučování oboru sociální činnost

jaluvkova@zdrskolafm.cz 558 630 019