Organizace přijímacího řízení

Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých kolech vyhlašovaných ředitelem školy. První kolo vyhlašuje ředitel školy do 31. ledna 2024.                                                                 

Termín pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy                  do 1. března 2024                                                                                

Ředitel školy zveřejní podmínky přijímacího řízení                                 do 31. ledna 2024


Přijímací zkouška

V souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. § 60, 60 b, c, v platném znění, se v přijímacím řízení v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou koná vždy jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a z Matematiky.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Způsob zadávaní, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace stanoví prováděcí předpis.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Konkrétní termín stanoví MŠMT do 30. září 2023 a zveřejní ho způsobem umožňujícím dálkový přístup.