Pro školní rok 2024/2025 přijímáme:

 

60 uchazečů do oboru Praktická sestra (53-41-M/03) - 2 třídy a

30 uchazečů do oboru Sociální činnost (75-41-M/01) - 1 třídu.

 

Základní dokumenty:

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra a 75-41-M/01 Sociální činnost.

Kritéria přijímání do oboru vzdělání a způsob hodnocení jejich splnění.

 

Časté dotazy a další informace

1. Jak podat přihlášku?

  • Nejlépe elektronicky s ověřenou identitou (např. bankovní identitou nebo datovou schránkou apod.), a to přes systém DIPSY ( www.dipsy.cz).
  • Lze to i jinak? Ano, lze, a to buď doručením na adresu školy, nebo elektronicky bez ověřené identity. Podrobnější informace naleznete na tomto odkazu.
  • Přihlášku lze podat od 1. února do 20. února 2024 (z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze přihlášky podávat do 21. února 2024).

 

2. Co musí být součástí přihlášky?

  • Přílohou přihlášky musí být hodnocení za poslední tři pololetí základní školy (nebo víceletého gymnázia) a lékařský posudek (můžete použít buď náš posudek, který je níže, nebo univerzální posudek, který je na stránkách www.prihlaskynastredni.cz). Oba dokumenty naleznete níže v přílohách.

 

3. Co rozhoduje o přijetí?

  • O přijetí rozhoduje splnění kritérií pro přijetí, tj. jednotná zkouška (60 %), prospěch ze základní školy (nebo víceletého gymnázia) (40%) a zdravotní způsobilost. Podrobnosti stanoví kritéria přijímání. Prospěch ze základního vzdělávání se posuzuje za poslední tři pololetí.

4. Z čeho se skládá jednotná přijímací zkouška?

  • Z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace. Na celkovém bodovém ohodnocení žáka má jednotná přijímací zkouška podíl 60 %, prospěch ze základní školy (nebo víceletého gymnázia) - poslední tři pololetí pak 40 %. Viz kritéria přijímání.

 

5. Kdy budou přijímačky a kdy se dozvím výsledky?

  • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se koná 12. a 15. dubna 2024 . Podrobnosti: viz vyhlášení prvního kola.
  • Výsledky se dozvíte 15. května 2024 v systému DIPSY ( www.dipsy.cz) a na úřední desce školy.

 

 6. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a kritérií přijímání do oboru vzdělání a způsobu hodnocení jejich splnění

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra a 75-41-M/01 Sociální činnost.

Kritéria přijímání do oboru vzdělání a způsob hodnocení jejich splnění.

 

7. Mohu použít i univerzální formulář o zdravotní způsobilosti místo Vašeho formuláře?

Samozřejmě můžete místo našeho posudku použít i univerzální lékařský posudek, který je k dispozici na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz. Musí však být na něm uveden správný kód oboru, tedy 53-41-M/03 Praktická sestra nebo 75-41-M/01 Sociální činnost.

 

8. Provozní doba sekretariátu pro veřejnost - přijímací řízení

Pokud potřebujete jednat se sekretariátem osobně, můžete se dostavit v pracovní dny od 7:00 do 11:40 a od 12:10 do 15:00.

 

 

Důležité dokumenty:

Přihláška ke vzdělávání v editovatelné podobě (doporučujeme ale vyplnit v systému DIPSY).

Lékařský posudek ke vzdělávání (obor Praktická sestra – kód oboru 53-41-M/03) (Pozn.: Můžete použít i univerzální formulář ze stránek www.prihlaskynastredni.cz. Je ovšem nutné, aby byl na něm správně uveden kód oboru.)

Lékařský posudek ke vzdělávání (obor Sociální činnost – kód oboru 75-41-M/01). (Pozn.: Můžete použít i univerzální formulář ze stránek www.prihlaskynastredni.cz. Je ovšem nutné, aby byl na něm správně uveden kód oboru.)

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE S DOČASNOU OCHRANOU A UCHAZEČE-CIZINCE A OSOBY DLOUHODOBĚ SE VZDĚLÁVAJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

Pro uchazeče s dočasnou ochranou (uchazeči z Ukrajiny): Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou. Termín rozhovoru prokazujícího znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je stejný jako termín pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury (týká se uchazečů s dočasnou ochranou a cizinců či osob dlouhodobě v zahraničí podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pro posouzení tohoto rozhovoru se uplatní kritéria pro rozhovor. Výsledek rozhovoru může být vyhověl / nevyhověl.

 

 

Důležité odkazy:

Veškeré informace pro zákonné zástupce a uchazeče ohledně podávání přihlášek ke studiu.

Veškeré informace k jednotné přijímací zkoušce.

Jak funguje přijímání uchazečů podle nových pravidel přijímacího řízení.

Zde lze trénovat na jednotnou přijímací zkoušku.

Proč studovat u nás? Nestihli jste Den otevřených dveří?

 

Systém DIPSY:

Systém DIPSY je přístupný od 1. února 2024 na webových stránkách www.dipsy.cz.

 

Nevíte si rady?

Volejte 558 630 019 nebo pište na sekretariat@zdrskolafm.cz.

 

Informace k posudku o zdravotní způsobilosti. Místo našeho posudku můžete použít i univerzální formulář ze stránek www.prihlaskynastredni.cz. Je ovšem nutné, aby byl na něm správně uveden kód oboru (tedy 53-41-M/03 Praktická sestra nebo 75-41-M/01 Sociální činnost).