Informace k organizaci přijímacího řízení

(Stránka se bude průběžně aktualizovat tak, jak budou jednotlivé dokumenty vydávány.)

Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) naleznete zde.


 

Školní rok 2021/2022