Název projektu: „Biografická péče o seniory“ A  „Pedagog 2021“

Od školního roku 2020/2021 je naše škola součástí projektu „Pedagog 2021“, který je zaměřen na začlenění tzv. „Biografické péče o seniory“ do výuky a praxe.​​​​​​​

​​​​​​​Tento projekt je realizován PhDr. Evou Procházkovou, PhD., společně s několika zdravotnickými školami z celé ČR. Projekt je zaštítěn MPSV a koordinátory pro jednotlivé kraje.
Za Moravskoslezský kraj se zapojila naše škola v rámci oboru Sociální činnost.

Naše aktivity se zaměřily na začlenění tohoto tématu do výuky předmětu pečovatelství a do učební praxe u oboru Sociální činnost. Absolventi tohoto oboru mohou využít nově získané znalosti a realizovat dovednosti během studia a následně i v praxi v oblasti péče o seniory.
S paní Procházkovou jsme uskutečnili se dvěma ročníky oboru Sociální činnost vynikající online semináře a těšíme se na další spolupráci.
Podařilo se nám zapojit do této spolupráce i zařízení praxe, konkrétně domov pro seniory, kde právě probíhá odborné školení personálu paní Procházkovou.
Žáci si vytvořili zajímavé biografické knihy o seniorech. Budeme postupně zapojovat i toto téma do učební praxe v domově pro seniory. Věříme, že spolupráce v tandemu naší školy a domova pro seniory se bude vyvíjet a prohlubovat.
Čeká nás mezinárodní konference v Praze, které se v prosinci 2021 zúčastní všechny školy zapojené do projektu včetně PhDr. Evou Procházkovou, PhD., a vedení domova pro seniory.

Výstupem tohoto projektu je vydání 3 publikací, které budou sloužit k výuce Biografické péče o seniory.


Co je to Biografická péče o seniory?

Biografická péče o seniory humanizuje péči o seniory v ČR.
Zařazením životního příběhu seniora do výuky, kdy každý žák (pedagog) má možnost zkusit si podle návodu sepsat BIOGRAFII se sobě blízkou osobou seniorského věku, např. s babičkou, s dědečkem, získá každý osobní zážitek, což povede ke změně jeho úhlu pohledu na seniora.
 • Biografie přináší do péče individuální přístup založený na znalostech životního příběhu seniora.
 • Biografie otevírá nové možnosti v komunikaci se seniorem.
 • Biografie mění vztah se seniorem
 • Biografie je významný aspekt v prevenci násilí na seniorech a to ve vědomé, či nevědomé rovině.

Cíle projektu Pedagog 2021

 • Motivovat vzdělávací instituce k inovaci výuky geriatrické a gerontopsychiatrické péče na základě koncepce "Biografické péče o seniory – s cílem humanizovat péči o seniory.
 • Zaslat pracovní materiály koncepce Biografické péče o seniory zájemcům o spolupráci.
 • Propojit vzdělávací instituce, které zařadí podklady z koncepce Biografické péče o seniory do výuky.
 • Konzultovat s pedagogy zkušební výuku koncepce Biografické péče o seniory.
 • Nabídnout ONLINE informační hodinu s PhDr. Evou Procházkovou, PhD., pro žáky i pedagogy.
 • Soubor poznatků z podnětů studentů a pedagogů zahrnout do výsledného dotazníku PEDAGOG 2021.
 • Začlenit tyto podněty do výsledných 3 odborných publikací.
 • Vydání 3 odborných publikací pro výuku koncepce Biografické péče o seniory se zaměřením na: 
- učební obory
- střední školy a VOŠ
- univerzity.
 • Propojit vzdělávací instituce a poskytovatele služby pro seniory, které zařadí „Biografickou péči o seniory“ do výuky a do praxe. „TANDEM“

Kdo je PhDr. Eva Procházková?

PhDr. Eva Procházková, Ph.D., specialistka ve svém oboru na péči o klienty s demencí, se věnuje studiu psychobiografického modelu (PBM) v německém jazyce. Téma „Biografie – životní příběh“ a jeho uplatnění v plánech péče a péči přímé, přednáší v Národním centru ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně a ve vzdělávacím centru Červeného kříže ve Vídni v Rakousku. V České republice založila Institut Erwina Böhma (www.ebinbio.cz) a propaguje tento inovační model péče ve svých přednáškách, vzdělávacích kurzech a odborných konferencích. Pedagogickou a publikační činnost stále doplňuje svými poznatky z přímé praxe a dalším vzděláváním ve spolupráci s prof. Erwinem Böhmem.

Dne 1. listopadu 2016 byla oceněna v rámci projektu – Cena kvality v sociálních službách za rok 2016 a Osobnost roku 2016 v sociálních službách. Slavnostní předání se konalo v prostorách Rytířského sálu v Senátu PČR.

PhDr. Eva Procházková, Ph.D. | EBIN – Jedna cesta, společný cíl (ebinbio.cz)