Prosinec 2018

Vyhlášení žáků, kteří se účastní stáže

V pátek 14. prosince 2018 se v Rytířském sále Zámku Frýdek-Místek konala odborná konference k projektu Erasmus+,.
Po úvodním slově ředitelky školy představila vedoucí oboru sociální činnost projekty mezinárodní spolupráce.
Žáci, kteří se stáže účastnili v roce 2018, předali své zážitky a zkušenosti žákům naší školy prostřednictvím prezentace a videa.
Po hudebním vystoupení předala ředitelka školy žákům, kteří byli na stáži v roce 2018, Europassy a následně vyhlásila skupinu 12 dalších žáků, kteří se budou stáže účastnit v roce 2019, tentokrát v rámci projektu Tandem.
Nové skupině žáků byla předána tzv. štafeta v podobě slovníčků s osobním věnováním, jež připravili žáci z předcházejících stáží.
​​​​​​​
 

 Leden 2019

V lednu 2019 přijeli němečtí žáci ze střední odborné školy v německém Rotenburgu. Strávili u nás tři týdny. Němečtí žáci vykonávali praxi na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, FrýdekMístek, příspěvkové organizaci. Zde se seznámili s formami, metodami a technikami výuky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pod vedením speciálních pedagogů, kteří vyučují v jednotlivých třídách, se němečtí žáci spolu s žáky naší školy věnovali dětem s mentálním postižením, narušenou komunikační schopností, s tělesným postižením a také žákům s poruchou autistického spektra. Žáci i pedagogové se podíleli na společných volnočasových aktivitách s německými hosty.


Březen 2019

Na přelomu března a dubna 2019 nás navštívili žáci z německého Wittmundu a Wilhelmshavenu. Ti realizovali praxi v Hospici, Frýdek-Místek, p. o., a v Domově pro seniory, Frýdek-Místek, p. o. Tito němečtí žáci rovněž absolvovali výuku v naší škole.


Květen 2019

Na počátku května 2019 se zástupci naší školy zúčastnili setkání při příležitosti oslav 20 let „Evropské školy“ Berufsbildende Schulen (BBS) Rotenburg v Německu. V rámci této akce si vyměňovali zkušenosti se skupinami pedagogů z různých částí Evropy.


Červen 2019

V červnu 2019 vyjelo 12 žáků z naší školy na praxi do Dolního Saska. Odborná praxe zde probíhá 3 týdny, a to v zařízeních pro seniory a v organizacích pro zdravotně hendikepované. Jedenkrát probíhá výuka v odborné škole našich projektových partnerů z Rotenburgu a Wittmundu. Žáci se vždy setkávají s německými kolegy, kteří u nás absolvovali praxi v lednu a na jaře. Společně tráví hodiny výuky i první dny praxe.

Praxe v Německu

MOIN!

Naše dobrodružství začalo cestou z Ostravy ve 2 hodiny ráno. Po celém dni stráveném v autobuse jsme dorazily do cihlového městečka Rotenburg, kde jsme se ubytovaly a zamilovaly do útulnosti našeho nového bydlení.

První den jsme se byly představit ve škole / Berufsbildende Schule /, kde jsme později měly i jazykovou animaci s panem Martinem Petřkem, která probíhala i druhý den. Společnost nám dělaly německé studentky, které strávily svou zahraniční stáž v naší škole.

K jazykové animaci patřily zejména hry rozvíjející slovní zásobu němčiny k překonání naší jazykové bariéry. Navíc jsme měly šanci více se navzájem seznámit.

Ve středu jsme se byly poprvé podívat ve svém pracovním zařízení. Doprovázely nás i naše německé kamarádky, které nám většinou překládaly to nejnutnější, za což jsme jim vděčné.

Od dalšího dne nám začala praktická část, kdy jsme se musely adaptovat na nové prostředí v daném zařízení a seznámit se s náplní práce. Domluvit se v němčině bylo dost náročné, ale věříme, že za ty další týdny budeme „šprechtit‘‘ mnohem lépe.

V pátek jsme se za odměnu odreagovaly ve zdejším aquaparku Ronolulu a užívaly si sluníčka u vody. O víkendu jsme jely vlakem do Walsrode, kde jsme navštívily Weltvogelpark (v našem překladu ptačí svět). Viděly jsme ptactvo od tučňáků, přes několik druhů kachen, až po papoušky či kondory, a dokonce některé druhy nám přelétávaly i nad hlavou v ptačím show.

Na závěr týdne nás čekal úžasný středověký trh v Rotenburku, kde jsme zůstaly celý den. Prohlížely jsme si různé stánky se šperky, kořením, nářadím, oblečením a jídlem. Hlavním úkolem pro návštěvníky bylo však složit větu ze slov, které nám po splnění určitého úkolu řekli prodejci v daných stáncích. Nejvíce nás zaujala propracovanost všech výzdob a hlavně kostýmů – víly, bludičky, strašidla… Však posuďte sami.

Všechny Vás doma srdečně zdravíme.

Rotenburčata 


MOIN aus Esens

Je za námi první týden stáže v Německu, který byl plný zážitků, ale také práce a učení.

Byly jsme představeny v zařízeních PFL (2 studentky) a AWO (4 studentky).

PFL je nové zařízení pro seniory-obyvatele (die Bewohner) nejčastěji s demencí, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou. Klienti jsou rozděleni do barevných skupin, které jim napomáhají orientovat se v zařízení. Klade se zde důraz na bezpečnost a podporu soběstačnosti klientů. Každé ráno začíná předávkou a rozdělením práce. Následuje hygiena, rozdání léků a snídaně. V průběhu dne máme možnost změřit fyziologické funkce, krevní cukr, aplikovat inzulín a provést převazy. Vše děláme pod dohledem sester, kterým nemáme co vytknout.

AWO je zařízení zaměřené pro seniory s Alzheimerovou chorobou a demencí. Už od prvního dne se k nám kolektiv zařízení AWO choval přátelsky, mile a pozorně. Byly jsme seznámeny s chodem zařízení a jeho obyvateli. Pomáhaly jsme při ranní hygieně, podávaní stravy, podávání léků a inzulinů. Od prvního dne pokračujeme v této každodenní rutině a seznamujeme se i s novými metodami a postupy.

Navštívily jsme školu v Esens, kde jsme prošly kurzem němčiny, kterou zajistila organizace Tandem.

Neseděly jsme však jen u učení ve škole a v práci, ale také jsme poznaly město a okolí. Viděly jsme moře, domácí ZOO a navštívily jsme města, jako např: Brémy, kde jsme se potkaly s druhou skupinou z Rottenburgu.

Naší MHD jsou především kola zapůjčená od školy BBS, takže doufáme, že zhubneme pár kil.

Zdraví skupina z Esens


2. týden v Německu

Náš den v PFL začíná předávkou v 6:30. Na předávce se dozvíme, kde a s kým budeme pracovat. Jelikož jsou oddělení v zařízení rozdělena na šest barev, tak každá z nás se pohybuje po třech barvách (odděleních). Po předávce přicházejí na řadu hygieny částečně soběstačných a poté nesoběstačných “Bewohnerů”. Po hygienách máme za úkol všechny dovést ke snídani a případně jim pomoct s příjmem stravy. Zajímavostí je, že někteří “Bewohneři” mají každý den snídani stejnou, či v jiných případech dvě varianty. Po snídani jsou připravené různé aktivity, které organizují asistenti volnočasových aktivit. Klienti se mohou těšit na zpěv, hromadné čtení či sledování televize. Dokonce v pondělí mají možnost si zacvičit v malé tělocvičně. V mezičase před obědem kontrolujeme polední léky a glykemie a těsně před každým jídlem se podávají inzulíny. Co se týče obědů, tak každé pondělí a pátek mají klienti rybu a každé úterý dostávají různá sladká jídla. Po obědě se všichni uchýlí do svého pokoje k odpolednímu šlofíku. Kolem 13:00 je druhá předávka služeb. Poté už jen kontrolujeme večerní léky. Tímto náš den v PFL končí.

Další týden za námi v zařízení AWO. Tento týden probíhal podobně jako ten minulý. Díky vřelému přístupu personálu více a více pronikáme do chodu zařízení. Jsme už více soběstačné, co se týče komunikace s obyvateli i péčí o ně. Obyvatelé nás moc rádi vidí každý den a je radost jim pomáhat. Za uplynulý týden jsme vykonávaly ranní hygieny, pod dohledem sester prováděly převazy, aplikovaly inzulín a měřily krevní cukr.

Volný čas v tomto týdnu jsme trávily výletem do Brém, o kterém jsme se zmínily v předešlém článku. Opět jsme byly u moře a vychutnaliy si příliv u zapadajícího slunce. Ve středu jsme po praxi navštívili zámek z 18.století v Jeveru. V pátek po praxi jsme společně s druhou skupinou zvládly  30 km na kole do Harlesiel a absolvovaly jsme tzv. Wattwanderung- turistika po dně moře. V sobotu jsme lodí vypluly  na ostrov Langeook, který byl opravdu nádherný. V neděli jsme měly tu čest navštívit město Wilhelmshaven, kde se konaly oslavy Dolního Saska. Navštívily jsme námořnické muzeum a podmořské akvárium.

Všichni jsme zdraví a těšíme se na závěrečný týden v Německu.

Vaše skupina z Esens


MOIN!

Druhý týden v Rotenburgu začal volněji, jelikož místní slavili státní svátek, proto jsme se vydaly do města Brémy, kde jsme se setkaly s druhou skupinou. Prošly jsme si historickou část města, ve kterém nás nejvíce zaujali brémští muzikanti.

Úterý však už byl pracovní den. Protože už jsme tady nějakou dobu, naše komunikace se začala zlepšovat, zapadly jsme do kolektivu a naše práce najednou spočívala ve více úkonech, např. odebírání krve na cukr, aplikace inzulínu a asistence u převazů a chystání léků.

Středeční dopoledne jsme strávily v místní škole (BBS Schule), kde jsme měly dvě hodiny ošetřovatelství a němčiny. V ošetřovatelství jsme se soustředily na volnočasové aktivity pro klienty, které jsme vypracovaly ve skupinách společně s německými žáky. Hodiny němčiny jsme však absolvovaly samy. Především jsme probíraly slovní zásobu, kterou bychom užily v zařízeních.

Ve čtvrtek byl pracovní den. Odpoledne jsme se za odměnu jely projet k místnímu jezeru Großer Bullensee.

Páteční den jsme měly opět pracovní. Naše úkoly byly stejné jako v předchozích dnech. Odpoledne jsme jely za druhou skupinou do malinkého města Esens. Kde jsme si užily parádní víkend. Navštívily jsme Carolinensiel, ostrov Langeoog a město Wilhelmshaven.

Zdraví skupina z Rotenburgu.