Online setkávání s německými žáky

Další projekt ve spolupráci s Českoněmeckým fondem budoucnosti a organizace Tandem se týká online setkávání českých žáků a německých žáků.


                ​​​​​​​


Tento projekt bude realizován v měsíci říjnu a listopadu 2021.

Online setkávání bude probíhat v přátelské atmosféře a za spolupráce jazykového animátora, pedagogů a žáků.
Další informace zveřejníme již brzy.

Online česko-německé setkávání žáků zdravotnických a sociálních oborů již probíhá.

Od začátku listopadu probíhá online setkání žáků naší školy a žáků z partnerských škol z Německa, z měst Rotenburg a Wilhelmshaven.
První přípravné setkání proběhlo 8. a 11. listopadu.
V úvodu setkání jsme si připomněli desetiletou spolupráci v rámci výměnných praxí. 
Obě skupiny žáků se seznamovaly s novým programem a musely zvládnout technickou stránku komunikace. Během 90minutového setkání jazykový  animátor seznámil žáky s programem dalších dnů.
Tento týden 15. a 18. 11. již obě skupiny po úvodním procvičení slovní zásoby formou doplňování slov a popisu obrázků navzájem komunikovaly a oboustranně procvičovaly výslovnost jak českého jazyka – němečtí žáci, tak němčiny – naši žáci.
Poté žáci přečetli předem připravené prezentace o sobě, svých zájmech, studiu, plánech do budoucna. Závěrem žáci vytvořili česko-německé dvojice, které mají na další setkání online vypracovat společně úkol, který musí ostatním žákům představit při posledním setkání příští týden.
Tato forma spolupráce sice nenahradí osobní setkání a praxi, ale je určitě zajímavá a pro žáky přínosná, především v oblasti jazykových dovedností.

Projekt je realizován za spoluúčasti jazykových animátorů z organizace Tandem.

Realizátorky projektu: Mgr. Soňa Gojová, Mgr. Marie Šimečková, Mgr. Jana Kocichová


 

listopad 2021