Pedagogové naší školy se zapojili do projektu OP JAK (Šablony) - Operační program Jan Amos Komenský - Vzdělávání  pro pedagogy SZŠ FM.