Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Třídní schůzky


Vážení rodiče, 

oznamujeme Vám, že dne 14. listopadu 2018 (středa) se uskuteční třídní schůzky. Během schůzek budete seznámeni mj. s absencí a hodnocením dítěte. Třídní schůzky se uskuteční v kmenových učebnách. K dispozici Vám budou i ostatní učitelé a vedení školy. Třídní schůzky proběhnou v čase od 15:30 do 17:00.