Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Důležité informace k přihlašování


Žáci opakující maturitní zkoušku (nebo konající maturitní zkoušku v náhradním termínu) mohou podat přihlášku k maturitní zkoušce v termínu jaro 2019 do 3. prosince 2018. Pokud žák uplatňuje přiznání uzpůsobení podmínek (např. SPUO), je třeba mít na paměti, že posudek z poradny platí nejdéle 24 měsíců od jeho vydání. 

Žákům, kteří maturují ve školním roce 2018/2019 poprvé, předá přihlášky zástupce ředitelky školy v rámci třídnické hodiny.

Agendu přihlašování žáků k maturitní zkoušce vede zástupce ředitelky školy.