Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2019


Dne 11. 2. 2019 se sešli vybraní žáci 1. – 3. ročníku, aby poměřili své znalosti angličtiny ve čtyřech oblastech: poslech, čtení s porozuměním, popis obrázků a konverzace na vybrané téma.

Oproti loňskému roku, kdy žáci soutěžili ve dvou kategoriích, z letošní soutěže vzešel jediný vítěz, kterým se stala Klára Schledlingová ze 2. A třídy. Vítězce srdečně blahopřejeme.

Dne 22. 3. 2019 bude Klára reprezentovat naši školu v krajském kole konverzační soutěže. Držíme ji palce a přejeme jí úspěch i v této soutěži.

Účastníci soutěže:

Vlevo vítězka šk. kola - Klára Schledlingová, 2. A společně s druhou nejlepší - Natálie Kanátová, 3. A: