Uspěli jsme v branné soutěži WOLFRAM


V rámci projektu „Příprava občanů k obraně státu“ ( POKOS), akreditovaného MŠMT a pořádaného Krajským vojenským velitelstvím Ostrava se dne 16. května 2019 ve Frýdku-Místku, na školním hřišti 7. ZŠ, zúčastnili žáci 1. a2.ročníků branné soutěže WOLFRAM.Soutěže se zúčastnilo družstvo dívek z 1. A ( Štalzerová, Mynářová, Nováková, Turková) a družstvo chlapců z 2. A, 1. C ( Mohyla, Hora, Maceček, Klika). Soutěž probíhala v disciplínách bojová dráha, střelba ze vzduchové pušky, vědomostní test, silový trojboj, zdravověda, hod granátem a vytrvalostní běh.

Branné soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev, družstvo 1. A skončilo na 8. místě. Družstvo chlapců se umístilo na 3. místě a postupuje do krajského finále, které proběhne dne 14. září 2019 v prostředí Vojenského výcvikového prostoru Libavá.

Zpracoval: Ing. Jiří Štefek


Fotografie

Další fotografie