Zveřejnění výsledků přijímacího řízení - 2. kolo


Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 24. 5. 2019 na internetových stránkách školy a na její úřední desce zveřejněním seznamu přijatých uchazečů

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Při odevzdávání zápisového lístku obdrží přijatý uchazeč rozhodnutí o přijetí v písemné podobě.

Seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení

obor sociální činnost – 75-41-M/01

rozhodnutíčíslo jednací
přijat714/2019
přijat710/2019

Ve Frýdku-Místku 24. 5. 2019

Mgr. Ludmila Pavlátová v. r.

 ředitelka školy